Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 38 trong 890, văn bản 1851 đến 1900 trong 44487 văn bản.
223/BC-UBND 26/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
6530/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
6531/UBND-KGVX 26/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
6532/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi
6533/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
6534/UBND-KTN 26/09/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh về kết quả rà soát, xác định tính pháp lý của Sổ đăng ký ruộng đất lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ
6535/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v trình các dự thảo xin ý kiến thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
6536/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện dự án Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
6537/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án 5
6538/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đường bộ
6539/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
6540/UBND-TH 26/09/2023 Không tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4870/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh
6541/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ
6542/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
6544/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
6545/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
6546/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản
6547/UBND-KTN 26/09/2023 V/v góp ý bổ sung tuyến Cù Lao Chàm - Đà Nẵng và Cù Lao Chàm - Lý Sơn vào danh mục tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
6548/UBND-KTTH 26/09/2023 CV -giải quyết kiến nghị, đề xuất xử lý nợ tại Báo cáo số 6994/BC-CTQNA ngày 22/9/2023 của Cục Thuế tỉnh!
6549/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh
6543/KH-UBND 26/09/2023 Triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2023/QĐ-UBND 26/09/2023 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2024/QĐ-UBND 26/09/2023 Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Bá Tú Sở Xây dựng)
2025/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2026/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
2027/QĐ-UBND 26/09/2023 Cho phép Bảo tàng Quảng Nam chuyển giao 02 chi tiết liên quan của Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara, Đồng Dương cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng để lưu giữ và phát huy giá trị
2029/QĐ-UBND 26/09/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 15 tập thể và 27 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo).
2030/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Công Thương tổ chức Đoàn ra tham gia gian hàng triển lãm của tỉnh Quảng Nam tại Triển lãm các địa phương nước ngoài kết nghĩa với Quảng Tây, Trung Quốc
2031/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc phân bổ kinh phí trả nợ lãi vay dự án vay lại vốn vay nước ngoài
2032/QĐ-UBND 26/09/2023 việc bổ sung và giao dự toán chi ngân sách năm 2023
cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý II (đợt 2)
2033/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
2034/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc bổ sung và giao dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi
tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023
2035/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 cho UBND các huyện thực hiện trồng rừng gỗ lớn
219/BC-UBND 25/09/2023 BC -Tình hình triển khai thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023!
220/BC-UBND 25/09/2023 Kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
221/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023
222/BC-UBND 25/09/2023 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6497/UBND-KTN 25/09/2023 V/v thu hồi kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người lao động được tuyển dụng lại theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
6498/UBND-KTN 25/09/2023 V/v dịch chuyển và hoàn trả tuyến kênh Ông Ruộng thuộc hệ kênh N24 Bắc Phú Ninh để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Quế Sơn
6499/UBND-KTTH 25/09/2023 V/v kế hoạch nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH năm 2024
6500/UBND-KTTH 25/09/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ
6501/UBND-KTN 25/09/2023 V/v báo cáo số liệu triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”
6502/UBND-KTN 25/09/2023 V/v ủy quyền tham dự các Hội thảo của Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023
6503/UBND-NCKS 25/09/2023 V/v khẩn trương báo cáo giải trình các đề nghị của đại biểu về công tác cải cách TTHC
6504/UBND-KTTH 25/09/2023 CV chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan làm việc với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia!
6505/UBND-KGVX 25/09/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6506/UBND-KGVX 25/09/2023 V/v hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xếp hạng đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam
6507/UBND-KTTH 25/09/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác (lần 3).
6508/UBND-KTN 25/09/2023 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
6509/UBND-KTN 25/09/2023 V/v ủy quyền dự làm việc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn