Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 519 trong 548, văn bản 25901 đến 25950 trong 27365 văn bản.
1739/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc điều chỉnh và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho Sở Giao thông vận tải năm 2022
1740/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Giao thông vận tải và cấp bổ sung cho UBND huyện Thăng Bình để xây dựng, vận hành chốt gác tại các nút giao thông đường bộ, đường sắt
1741/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2021 nguồn quản lý nhà nước, hoàn trả nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
1742/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí ứng dụng khoa học công nghệ cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2022
1743/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy năm 2022 của Trường Cao đẳng Quảng Nam
244/TB-UBND 29/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chuyển đổi số
4195/UBND-KTN 29/06/2022 V/v kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch
4196/UBND-KGVX 29/06/2022 Chủ trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
4197/UBND-KGVX 29/06/2022 V/v bổ sung nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại năm 2022
4198/UBND-KTN 29/06/2022 V/v thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên trên địa tỉnh Quảng Nam
4199/UBND-KTTH 29/06/2022 V/v phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh năm 2022
4200/UBND-KTTH 29/06/2022 V/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập huấn, tổ chức thi đấu các giải thể thao của tỉnh năm 2022
1717/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế (đợt II năm 2022)
1718/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Duy Tân của Công ty TNHH MTV Đại Nguyễn Gia
1719/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Trung của Công ty TNHH Thương mại Nghĩa Trung
1720/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Petec Bình An của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần - Chi nhánh Petec Quảng Nam
1721/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Điện Thọ của Hợp tác xã Thương mại Điện Thọ
1722/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu bán lẻ Diesel QNa - 1183 của Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai Kim
1723/QĐ-UBND 28/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Ngọc Châu của Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Châu
1724/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bé trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
1725/QĐ-UBND 28/06/2022 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An
1726/QĐ-UBND 28/06/2022 Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam
1727/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh để thực hiện trả nợ gốc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành
1729/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường huyện (ĐH) và đường đô thị (ĐĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để làm cơ sở xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2022
1730/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phân bổ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trường Đại học Quảng Nam để xây dựng khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
4143/UBND-NCKS 28/06/2022 V/v chủ trương tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục thị xã Điện Bàn năm 2022
4144/UBND-NCKS 28/06/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (ông Nguyễn Ngọc Thiện)
4145/UBND-NCKS 28/06/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (bà Nguyễn Thị Hồng)
4146/UBND-TH 28/06/2022 Hướng dẫn ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc
4147/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam – Thái Lan năm 2022
4148/UBND-NCKS 28/06/2022 V/v thống nhất khen thưởng theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 386/BC-SNV ngày 09/6/2022
4149/UBND-KTN 28/06/2022 V/v giới thiệu Thông tư số 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải
4150/UBND-KTN 28/06/2022 V/v xử lý việc chứa vật liệu xây dựng vi phạm phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Km819+975
4151/UBND-KTN 28/06/2022 V/v báo cáo các tiêu chí phục vụ phương án phân bổ nguồn phí SDĐB cho các địa phương năm 2023
4152/UBND-KTN 28/06/2022 V/v thực hiện Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 27/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.
4153/UBND-NCKS 28/06/2022 V/v về việc tham mưu thực hiện Công văn số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ.
4154/UBND-TD 28/06/2022 V/v chuyển đơn của 04 hộ dân thôn Bích Nam, xã Tam Xuân II
4156/UBND-TD 28/06/2022 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Kim Loan
4157/UBND-TD 28/06/2022 V/v hướng dẫn đơn của ông Hồ Văn Có
4158/UBND-KGVX 28/06/2022 Tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022.
4159/UBND-NCKS 28/06/2022 Thi hành Bản án số 29/2021/HC-ST ngày 11/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh
4160/UBND-KGVX 28/06/2022 V/v phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2022
4161/UBND-KGVX 28/06/2022 Giới thiệu Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
1707/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc ứng trước ngân sách tỉnh cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
1709/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 3, Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt quyết toán dự án dừng
thực hiện dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp
1710/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam
1711/QĐ-UBND 27/06/2022 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương - Tiên Phước đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2129/QĐ-UBND do UBND tỉnh Quảng Nam
1712/QĐ-UBND 27/06/2022 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu dân cư nông thôn mới, tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn
1713/QĐ-UBND 27/06/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An; Hạng mục: Trưng bày, giới thiệu di tích nhà Lao Hội An.
1714/QĐ-UBND 27/06/2022 Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng – Quảng Nam để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Điện Nam Bắc tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn (đợt 5)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn