Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 720 trong 754, văn bản 35951 đến 36000 trong 37691 văn bản.
29/BC-TCT 24/03/2023 Kết quả tháng 3 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
58/BC-UBND 24/03/2023 Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1684/UBND-TH 24/03/2023 V/v bổ sung nội dung vào Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 (đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
1685/UBND-KGVX 24/03/2023 Đăng cai tổ chức các giải thể thao toàn quốc năm 2023
1686/UBND-KTN 24/03/2023 V/v sử dụng nguồn vật liệu cát đã được nạo vét từ dự án Nạo vét sông Cổ Cò để thi công công trình Đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện năm 2023
1687/UBND-KGVX 24/03/2023 Hướng dẫn nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”
1688/UBND-KTN 24/03/2023 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An
1689/UBND-KGVX 24/03/2023 Tiếp đón Đoàn Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tỉnh Bình Dương
1690/UBND-KTN 24/03/2023 V/v Kế hoạch thuê bao dịch vụ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến năm 2026
1691/UBND-KGVX 24/03/2023 Giới thiệu Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 20/3/2023 của Văn phòng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
1692/UBND-KGVX 24/03/2023 Kế hoạch kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
1693/UBND-KTN 24/03/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
1694/UBND-KTN 24/03/2023 V/v tham mưu thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo số 39/BC-ĐĐBQH ngày 15/3/2023
1695/UBND-KTN 24/03/2023 V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
1696/UBND-KTN 24/03/2023 V/v giải quyết Đơn kiến nghị số 08/2023/CV-VU ngày 20/3/2023 của Công ty cổ phần chế phẩm sinh học Việt - Úc
1697/UBND-KTN 24/03/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường
1698/UBND-KTN 24/03/2023 V/v báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi
1699/UBND-KGVX 24/03/2023 Hướng dẫn nội dung “Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030”
1700/UBND-TD 24/03/2023 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Lan
1701/UBND-TD 24/03/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Nữ Thục Quyên và một số công dân
1702/UBND-TD 24/03/2023 V/v chuyển đơn của Công ty Cổ phần Chế phẩm sinh học Việt - Úc
1703/UBND-TD 24/03/2023 V/v chuyển đơn của ông Ngô Công Thành
1704/UBND-KTTH 24/03/2023 Có ý kiến tham gia đối với phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất riêng lẻ của VietinBank trên địa bàn tỉnh
1705/UBND-KTN 24/03/2023 V/v bổ sung xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang vào danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025
1706/UBND-TH 24/03/2023 V/v bổ sung nội dung vào Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 (1 nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
1708/UBND-NCKS 24/03/2023 V/v giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu
1709/UBND-TH 24/03/2023 V/v tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành Trung ương đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1710/UBND-TH 24/03/2023 V/v bổ sung nội dung vào Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 (3 nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
1711/UBND-KGVX 24/03/2023 Vị trí đặt Bia Kỷ niệm Ban Giao bưu và Ban Thông tin vô tuyến điện tại Di tích lịch sử căn cứ Cách mạng Khu V, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức
1712/UBND-KTN 24/03/2023 V/v giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km996+889 - Km996+2189 và cầu Tam Kỳ qua địa bàn huyện Núi Thành
1713/KH-UBND 24/03/2023 Thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới!
1714/KH-UBND 24/03/2023 Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023
28/KH-BCĐ 24/03/2023 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kèm VB liên quan)!
582/QĐ-UBND 24/03/2023 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Đây - Phó CCT Chi cục ATVSTP
583/QĐ-UBND 24/03/2023 Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Thế Phước- Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My
584/QĐ-UBND 24/03/2023 Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Trần Duy Dũng- Chủ tịch huyện Nam Trà My
587/QĐ-UBND 24/03/2023 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Cung (Núi Thành)
05/2023/QĐ-UBND 24/03/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/TB-BTC 24/03/2023 Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (2022-2023)
95/TB-UBND 24/03/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các ngành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ phân bổ dự toán bổ sung có mục tiêu để thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm
57/BC-UBND 23/03/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023
1644/UBND-TD 23/03/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của bà Trần Thị Nhẫn
1645/UBND-NCKS 23/03/2023 V/v khẩn trương kiểm tra, cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 43/CV-TA
1646/UBND-TD 23/03/2023 V/v chuyển đơn của Công ty Luật TNHH MTV CTT và Cộng sự
1648/UBND-TD 23/03/2023 V/v chuyển đơn của Công ty Cổ phần Sân Gôn Indochina Hội An
1649/UBND-TD 23/03/2023 V/v hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Vy
1650/UBND-TD 23/03/2023 V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Kích
1651/UBND-KTTH 23/03/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
1652/UBND-NCKS 23/03/2023 V/v thống nhất khen thưởng theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 551/TTr-SNV ngày 21/3/2023
1653/UBND-KGVX 23/03/2023 V/v bổ sung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Đề án khung quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn