Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 5, văn bản 1 đến 50 trong 205 văn bản.
250/VPUBND-NC 02/03/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
1711/VPUBND 25/11/2020 Về việc giới thiệu thông tư số 31, 36,37,38 của bộ thông tin và truyền thông
1388/VPUBND-KGVX 22/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 23, 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1389/VPUBND-KGVX 22/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26, 28, 29, 30, 31, 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 25 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1120/VPUBND-NC 27/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020
1105/VPUBND-NC 23/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1040/QĐ-TTg và Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1106/VPUBND-NC 23/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 84/2020/TT-BQP
1093/VPUBND-NC 20/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
1086/VPUBND-NC 17/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ Công an
1067/VPUBND-NC 14/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 78/2020/NĐ-CP
1022/VPUBND-NC 06/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 63/2020/TT-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính
1023/VPUBND-NC 06/07/2020 V/v nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1015/VPUBND-NC 02/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BQP
990/VPUBND-KGVX 26/06/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
952/VPUBND-KTN 17/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1559/QĐ-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
953/VPUBND-KTN 17/06/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 10/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
954/VPUBND-KTN 17/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
937/VPUBND-KTN 12/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP
917/VPUBND-KGVX 10/06/2020 Giới thiệu Thông tư số 09, 10, 11, 12/2020, Thông tư số 10/2019, Báo cáo số 39 của Bộ Thông tin và Truyền thông
918/VPUBND-KGVX 10/06/2020 Thông tư số 12/2020, Quyết định số 1205 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
872/VPUBND-NC 01/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP
864/VPUBND-NC 29/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 57/2020/TT-BQP và Thông tư số 58/2020/BQP
865/VPUBND-NC 29/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP và Nghị quyết số 80/NQ-CP
859/VPUBND-KGVX 28/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
852/VPUBND-NC 27/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
775/VPUBND-KGVX 08/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 6/2020/TT-BYT ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế
738/VPUBND-KTN 27/04/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/4/2020 của Bộ Công Thương
688/VPUBND -