Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 317, văn bản 501 đến 550 trong 15819 văn bản.
173/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt phương thức quản lý, tiêu chuẩn định mức xe ô tô chức danh, phục vụ công tác chung của tỉnh Quảng Nam
174/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức Orphan Voice tài trợ cho UBND huyện Phú Ninh
175/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc điều chỉnh, phân bổ dự toán năm 2022 cho Sở Giáo dục và Đào tạo
176/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
178/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc điều chuyển xe ô tô biển số kiểm soát 92E-1323 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh quản lý, sử dụng
179/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với ông Nguyễn Văn Sích
181/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với diện tích chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê dự án Khu du lịch biển cao cấp tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
182/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2031
183/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt quy hoạch (rà soát, bổ sung) chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2021-2026
184/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ giai đoạn 2026-2031
185/QĐ-UBND 19/01/2023 Phê duyệt quy hoạch (rà soát, bổ sung) chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2026
186/QĐ-UBND 19/01/2023 Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính (ông Đinh Châu Hiếu Toàn)
151/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Đặng Hữu Phúc)
152/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Ông Phạm Phú)
153/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
154/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước năm 2022
155/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
156/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (Ông Thái Viết Tường)
157/QĐ-UBND 18/01/2023 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trường Mẫu giáo Tiên Lập, tại thôn 2, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước
158/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc nâng lương thường xuyên (Ông Phùng Văn Huy)
159/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc nâng lương thường xuyên (bà Phan Thị Thanh Thảo)
160/QĐ-UBND 18/01/2023 Giao đất cho Ban Quản lý dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn để thực hiện dự án đầu tư Cầu Sông Lĩnh tại thị trấn Đông Phú và xã Quế Long, huyện Quế Sơn
161/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt dự toán công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
162/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 03 (ba) doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh
163/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt chi tiết các hình thức xử lý tại phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 3320/QĐ-UBND ngày 26/11/2020, số 2476/QĐ-UBND ngày 20/9/2022, số 3448/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
164/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh quản lý, sử dụng
165/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Núi Thành thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
166/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 05 người nộp thuế
167/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 04 người nộp thuế
168/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với hộ kinh doanh Trần Quốc Phúc tại Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
169/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 02 người nộp thuế
170/QĐ-UBND 18/01/2023 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
171/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
172/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
10/QĐ-VPUBND 17/01/2023 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023
143/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
144/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện mô hình trồng cây Sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
145/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
146/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
147/QĐ-UBND 17/01/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam thực hiện
148/QĐ-UBND 17/01/2023 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất bánh nướng nhân thủy sản và sản phẩm rau củ chế biến đông lạnh xuất khẩu tại lô B/B4, Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình của Công ty TNHH Đông Phương
149/QĐ-UBND 17/01/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
150/QĐ-UBND 17/01/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án Hiện đại hóa nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam
06/QĐ-BĐDNHCS 16/01/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023
09/QĐ-VPUBND 16/01/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
134/QĐ-UBND 16/01/2023 Phê duyệt đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam
135/QĐ-UBND 16/01/2023 Phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ cát, sỏi, cuội thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
136/QĐ-UBND 16/01/2023 Về việc điều chỉnh Phương án sử dụng đất của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Nam sau khi thực hiện cổ phần hóa Ban Quản lý Bến xe Quảng Nam tại các Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và số 2037/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
137/QĐ-UBND 16/01/2023 Về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh
138/QĐ-UBND 16/01/2023 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn