Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 288 trong 324, văn bản 14351 đến 14400 trong 16200 văn bản.
564/QĐ-UBND 22/03/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022
565/QĐ-UBND 22/03/2023 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Vietnam Children’s Fund (VCF) tài trợ
546/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại của ông Cao Sa
547/QĐ-UBND 21/03/2023 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
548/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương
549/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
550/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Phạm Hồng Quảng - GĐ Sở TTTT
551/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An
552/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Lê Nhãn
553/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Hà Phước Phú-Sở NN&PTTN
554/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Sương-Sở NN&PTTN
555/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Xuân Vũ- PGĐ Sở NN&PTTN
556/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Nguyễn Ngọc Khải-Sở NN&PTTN
558/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc phân bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại năm 2023
559/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc phân bổ kinh phí để trả nợ phí vay dự án vay lại vốn nước ngoài
560/QĐ-UBND 21/03/2023 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
561/QĐ-UBND 21/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh khung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình.
562/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ cho Hội Khuyến học tỉnh
563/QĐ-UBND 21/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)
542/QĐ-UBND 20/03/2023 Ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
543/QĐ-UBND 20/03/2023 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối của Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang năm 2022
544/QĐ-UBND 20/03/2023 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
545/QĐ-UBND 20/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các Cửa hàng xăng dầu: Bắc Trà My và Tắc Pỏ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại
và Đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam tại Bắc Trà My
530/QĐ-UBND 17/03/2023 Phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
531/QĐ-UBND 17/03/2023 Ban hành mô hình mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng (WAN) của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
532/QĐ-UBND 17/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
533/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 (đợt 1)
534/QĐ-UBND 17/03/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm điện Tứ Câu
535/QĐ-UBND 17/03/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang)
536/QĐ-UBND 17/03/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 02 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang)
537/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
538/QĐ-UBND 17/03/2023 Phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
539/QĐ-UBND 17/03/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ông Bùi Văn Trí, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam
540/QĐ-UBND 17/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các Cửa hàng xăng dầu: Thạnh Mỹ và Bến Giằng của Công ty Cổ phần Thương mại Giằng
541/QĐ-UBND 17/03/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh do nguồn thu sử dụng đất và nguồn thu xổ số kiến thiết không đạt dự toán giao
514/QĐ-UBND 16/03/2023 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối của huyện Hiệp Đức năm 2022 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức).
515/QĐ-UBND 16/03/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 14 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức)
515/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh
516/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Nam
517/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc phân bổ kinh phí cho Sở Y tế
518/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức International Lotus Village tài trợ cho UBND thành phố Tam Kỳ
519/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án sử dụng môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh của Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
520/QĐ-UBND 16/03/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể và 05 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức).
521/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc giải thể Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam
522/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in A3, máy scan A3, máy photo cho Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam
523/QĐ-UBND 16/03/2023 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tài trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo
524/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng bộ đơn giá nhân công xây dựng; bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công; đơn giá vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh
525/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán xây dựng chỉ số giá quý I, II, III, IV năm 2023 và chuyển đổi chỉ số giá năm 2021 theo năm gốc khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
526/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609; hạng mục: Điện chiếu sáng thuộc công trình Cầu Hà Tân tại Km 37+800
527/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt chi tiết hình thức sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Núi Thành (đợt 2)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn