Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 331 trong 379, văn bản 16501 đến 16550 trong 18924 văn bản.
393/QĐ-UBND 26/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Chi nhánh Thủy lợi Phú Ninh thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
383/QĐ-UBND 23/02/2024 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám trú tại khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, thành phố Hội An (Lần hai)
384/QĐ-UBND 23/02/2024 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Phong và bà Bùi Thị Sự trú tại thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (lần hai)
385/QĐ-UBND 23/02/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Võ Nguyễn Hoàng Việt
386/QĐ-UBND 23/02/2024 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ 2019-2023
387/QĐ-UBND 23/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể và 01 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
388/QĐ-UBND 23/02/2024 Nghỉ hưu đối với công chức (ông Nguyễn Phú-GĐ Sở Xây dựng)
389/QĐ-UBND 23/02/2024 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bắc Trà My
391/QĐ-UBND 23/02/2024 Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
373/QĐ-UBND 22/02/2024 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Hội đồng hương Thanh Hóa tại Quảng Nam
374/QĐ-UBND 22/02/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh quy định phân cấp chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh
375/QĐ-UBND 22/02/2024 Về việc cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ năm 2024 (đợt 1)
376/QĐ-UBND 22/02/2024 Hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Trần Minh Cảnh tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh!
377/QĐ-UBND 22/02/2024 Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX).
378/QĐ-UBND 22/02/2024 Phân bổ dự toán kinh phí năm 2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông năm học 2023-2024
379/QĐ-UBND 22/02/2024 Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện điều tra, rà soát, đo đạc theo Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh
381/QĐ-UBND 22/02/2024 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam năm 2024 của Ban Kiểm soát Quỹ
382/QĐ-UBND 22/02/2024 Hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Lê Tấn Lực tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh!
365/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao Quảng Nam, dẫn đầu Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam năm 2023
366/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 08 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
367/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Ban Thư ký Tòa soạn báo in, Báo Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
368/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
369/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
370/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể (Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
371/QĐ-UBND 21/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ)
372/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
358/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
359/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho bà Văn Thị Nghĩa, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.
360/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
361/QĐ-UBND 20/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Đoàn thể và các hội, tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023.
362/QĐ-UBND 20/02/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
363/QĐ-UBND 20/02/2024 Về việc ủy quyền hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục để thực hiện chế độ cử tuyển
364/QĐ-UBND 20/02/2024 Về việc giao nhiệm vụ thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên theo chế độ cử tuyển
346/QĐ-UBND 19/02/2024 Phê duyệt điều chỉnh hình thức xử lý của phương án sắp xếp lại, xử lý đối với một số cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 và phê duyệt chi tiết hình thức xử lý đối với một số cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản
347/QĐ-UBND 19/02/2024 Về việc phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương thưởng vượt thu dự toán năm 2022
348/QĐ-UBND 19/02/2024 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Nam
349/QĐ-UBND 19/02/2024 Phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng các loại mặt đường, công trình thoát nước trên hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT), địa bàn tỉnh Quảng Nam, thực hiện giai đoạn 2021-2025.
350/QĐ-UBND 19/02/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Tủ áo cánh kính Việt Nam
351/QĐ-UBND 19/02/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy Ngoan
352/QĐ-UBND 19/02/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Bút
353/QĐ-UBND 19/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
354/QĐ-UBND 19/02/2024 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nội thất nhà bếp và các sản phẩm nội thất nhà ở tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình
355/QĐ-UBND 19/02/2024 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ và mây tre lá xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1, thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Duy Nam
356/QĐ-UBND 19/02/2024 Phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
340/QĐ-UBND 16/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
341/QĐ-UBND 16/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 05 cá nhân; đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Theo đề nghị của Công an tỉnh).
342/QĐ-UBND 16/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ).
343/QĐ-UBND 16/02/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
344/QĐ-UBND 16/02/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
345/QĐ-UBND 16/02/2024 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Duy Xuyên

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn