Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 336 trong 354, văn bản 16751 đến 16800 trong 17698 văn bản.
2072/QĐ-UBND 29/09/2023 Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2023
2049/QĐ-UBND 28/09/2023 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Vinaconex 25 tại lô CN8, Cụm công nghiệp Thương Tín, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn của Công ty Cổ phần Vinaconex 25
2050/QĐ-UBND 28/09/2023 Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 2667/QĐ-UB ngày 20/8/2002 của UBND tỉnh
2051/QĐ-UBND 28/09/2023 Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1276/QĐ-UB ngày 22/7/1998 của UBND tỉnh
2052/QĐ-UBND 28/09/2023 Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
2053/QĐ-UBND 28/09/2023 Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam
2054/QĐ-UBND 28/09/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
2055/QĐ-UBND 28/09/2023 Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
2057/QĐ-UBND 28/09/2023 Về việc chuyển nguồn một số nguồn kinh phí năm 2022 sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện
2058/QĐ-UBND 28/09/2023 Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2061/QĐ-UBND 28/09/2023 Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ để thực hiện dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ
2039/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn hu
2040/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc chấm dứt tham gia Chương trình đào tạo bác sĩ đối với học viên Vũ Thị Tường Vi
2041/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Nuôi
2042/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tranh
2043/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Triều
2044/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sỉ
2045/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư
2046/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023
2047/QĐ-UBND 27/09/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 1462/QĐ-UB ngày 15/4/2003 và Quyết định số 4596/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của UBND tỉnh
2048/QĐ-UBND 27/09/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh để thực hiện trả nợ gốc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
2023/QĐ-UBND 26/09/2023 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2024/QĐ-UBND 26/09/2023 Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Trần Bá Tú Sở Xây dựng)
2025/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
2026/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
2027/QĐ-UBND 26/09/2023 Cho phép Bảo tàng Quảng Nam chuyển giao 02 chi tiết liên quan của Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara, Đồng Dương cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng để lưu giữ và phát huy giá trị
2029/QĐ-UBND 26/09/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 15 tập thể và 27 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo).
2030/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Công Thương tổ chức Đoàn ra tham gia gian hàng triển lãm của tỉnh Quảng Nam tại Triển lãm các địa phương nước ngoài kết nghĩa với Quảng Tây, Trung Quốc
2031/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc phân bổ kinh phí trả nợ lãi vay dự án vay lại vốn vay nước ngoài
2032/QĐ-UBND 26/09/2023 việc bổ sung và giao dự toán chi ngân sách năm 2023
cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý II (đợt 2)
2033/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
2034/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc bổ sung và giao dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi
tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023
2035/QĐ-UBND 26/09/2023 Về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 cho UBND các huyện thực hiện trồng rừng gỗ lớn
2036/QĐ-UBND 26/09/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2022 - 2023 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức).
2037/QĐ-UBND 26/09/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 25 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức).
2038/QĐ-UBND 26/09/2023 Phê duyệt trích lập các quỹ năm 2022 của Quỹ Hỗ trợ
phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
2012/QĐ-UBND 25/09/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Mỹ Lộc, địa chỉ tại số 96 đường Tiểu La, khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (lần hai)
2013/QĐ-UBND 25/09/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2014/QĐ-UBND 25/09/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 24 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2022 - 2023 (Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo).
2015/QĐ-UBND 25/09/2023 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
2016/QĐ-UBND 25/09/2023 Về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh
2017/QĐ-UBND 25/09/2023 QĐ - v/v hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Trịnh Thị Kim Ngân tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam!
2018/QĐ-UBND 25/09/2023 QĐ - v/v hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Trần Công Thành tại Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
2019/QĐ-UBND 25/09/2023 QĐ- v/v hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Nguyễn Thị Hiệp tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
2020/QĐ-UBND 25/09/2023 QĐ - v/v hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Đỗ Văn Định tại Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
2021/QĐ-UBND 25/09/2023 QĐ - v/v hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Bùi Văn Kiều tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam!
2022/QĐ-UBND 25/09/2023 Phê duyệt bổ sung điểm đấu nối đường Cụm công nghiệp Sông Trà, huyện Hiệp Đức vào đường Trường Sơn Đông
2006/QĐ-UBND 22/09/2023 Phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh để thăm dò, khai thác phục vụ
thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
2007/QĐ-UBND 22/09/2023 Phê duyệt nội dung, dự toán thực hiện Quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2023 tại Vườn Quốc gia Sông Thanh
2008/QĐ-UBND 22/09/2023 Phê duyệt quyết toán chênh lệch thu – chi năm 2022 của
Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn