Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 17 trong 18, văn bản 801 đến 850 trong 870 văn bản.
2534/KH-UBND 11/04/2024 Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
61/KH-BCĐ 11/04/2024 Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024
2515/KH-UBND 10/04/2024 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2024
2456/KH-UBND 09/04/2024 Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Nam năm 2024
2413/KH-UBND 08/04/2024 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh năm 2024
2387/KH-UBND 05/04/2024 Thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1- Dự án 6) năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2335/KH-UBND 04/04/2024 Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2024
2287/KH-UBND 03/04/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
55/KH-BCĐ 03/04/2024 Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
54/KH-BCĐ 02/04/2024 Kế hoạch công tác năm 2024 Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam
2199/KH-UBND 01/04/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2220/KH-UBND 01/04/2024 Kế hoạch đăng cai tổ chức Vòng bảng giải Bóng chuyền Hạng A quốc gia năm 2024
52/KH-BCĐ 01/04/2024 Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024
2119/KH-UBND 27/03/2024 Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
2126/KH-UBND 27/03/2024 Thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
2133/KH-UBND 27/03/2024 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm
trên địa bàn tỉnh năm 2024
2086/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2087/KH-UBND 26/03/2024 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC và CNCH năm 2024 của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/C
2100/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
2059/KH-UBND 25/03/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025
2063/KH-UBND 25/03/2024 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2024
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2027/KH-UBND 22/03/2024 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh
1967/KH-UBND 21/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2030
1970/KH-UBND 21/03/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
1930/KH-UBND 20/03/2024 Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2024
1932/KH-UBND 20/03/2024 Phối hợp tổ chức Chương trình: “Gặp mặt đồng hương kỷ niệm 70 năm cán bộ, bộ đội, học sinh Quảng Nam tập kết ra Hà Nội”
46/KH-BCĐ 20/03/2024 Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Nam năm 2024
1902/KH-UBND 19/03/2024 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
1839/KH-UBND 15/03/2024 Kiểm tra công tác cải cách hành chính,chuyển đổi số và công vụ năm 2024
1843/KH-UBND 15/03/2024 Kế hoạch kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024
1751/KH-UBND 14/03/2024 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2024
1768/KH-UBND 14/03/2024 Kế hoạch tham gia Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”
1769/KH-UBND 14/03/2024 Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1794/KH-UBND 14/03/2024 Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
1715/KH-UBND 13/03/2024 Triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
1736/KH-UBND 13/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024
1737/KH-UBND 13/03/2024 Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
39/KH-BTC 13/03/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Hội thao QPTD tỉnh Quảng Nam năm 2024
1651/KH-UBND 11/03/2024 Kế hoạch tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024
1665/KH-UBND 11/03/2024 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
1588/KH-UBND 08/03/2024 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2024
1591/KH-UBND 08/03/2024 Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1624/KH-UBND 08/03/2024 Triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
1629/KH-UBND 08/03/2024 Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
34/KH-BTC 08/03/2024 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng lần IV (2019-2023)
36/KH-BCĐ 08/03/2024 Tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
1578/KH-UBND 07/03/2024 Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2024
1579/KH-UBND 07/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2024
1559/KH-UBND 06/03/2024 Thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1393/KH-UBND 29/02/2024 Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn tỉnh năm 2024

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn