Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 11, văn bản 1 đến 50 trong 541 văn bản.
6449/TTr-UBND 21/09/2023 Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông
6412/TTr-UBND 20/09/2023 Về việc thông qua Nghị quyết về quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023
6338/TTr-UBND 19/09/2023 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Công an viên, Thôn/khối đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
6383/TTr-UBND 19/09/2023 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6329/TTr-UBND 18/09/2023 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
6330/TTr-UBND 18/09/2023 Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh
6242/TTr-UBND 15/09/2023 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang (gộp Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào dự án Cảng cá Tam Quang)
6258/TTr-UBND 15/09/2023 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026
6259/TTr-UBND 15/09/2023 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6267/TTr-UBND 15/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6268/TTr-UBND 15/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025
6279/TTr-UBND 15/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi tên gọi của Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát
6209/TTr-UBND 14/09/2023 Đề nghị thống nhất một số nội dung liên quan tại khoản 5 Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh và các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
6161/TTr-UBND 13/09/2023 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ tổ chức lễ tang và phúng viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam và các đối tượng có liên quan khác khi từ trần
6162/TTr-UBND 13/09/2023 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026
6167/TTr-UBND 13/09/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn cho dự án đầu tư Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (Hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh) từ nguồn vốn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2023
6094/TTr-UBND 08/09/2023 Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
6041/TTr-UBND 07/09/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn cho dự án đầu tư hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác Tam Xuân 2, huyện Núi Thành từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2023
5960/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5961/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
5962/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa X
5963/TTr-UBND 05/09/2023 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện: Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Quế Sơn, Tiên Phước
5964/TTr-UBND 05/09/2023 Về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 của các huyện:
Nam Giang, Đông Giang, Quế Sơn, Tiên Phước
5965/TTr-UBND 05/09/2023 Về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ
đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/5/2023
5966/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị bố trí vốn ngân sách tỉnh để trả các chi phí phát sinh trong thời gian gia hạn khoản vay dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
5967/TTr-UBND 05/09/2023 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ tổ chức lễ tang và phúng viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam và các đối tượng có liên quan khác khi từ trần
5968/TTr-UBND 05/09/2023 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ cho người làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026
5969/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị thống nhất nội dung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với tài sản cô
5970/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam!
5971/TTr-UBND 05/09/2023 Ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh!
5972/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025
5973/TTr-UBND 05/09/2023 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Công an viên, Thôn/khối đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
5974/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể một số nhiệm vụ chi đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5975/TTr-UBND 05/09/2023 Về việc thông qua Nghị quyết về quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện
5976/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5977/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết hỗ trợ sữa tươi trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026
5978/TTr-UBND 05/09/2023 Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quản
5979/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5980/TTr-UBND 05/09/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
5923/TTr-UBND 31/08/2023 Về việc bổ sung điểm r vào sau điểm q khoản 2 Điều 3 của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước ban
5925/TTr-UBND 31/08/2023 Đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đối với dự án Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2023
5935/TTr-UBND 31/08/2023 Về việc cho phép chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam để phù hợp theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
5714/TTr-UBND 24/08/2023 Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5459/TTr-UBND 15/08/2023 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Quảng Nam
5260/TTr-UBND 08/08/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
4642/TTr-UBND 17/07/2023 Về việc điều chỉnh hình thức đề nghị khen thưởng
4481/TTr-UBND 11/07/2023 Về việc đề nghị huỷ bỏ Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
4433/TTr-UBND 10/07/2023 Về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh để trả các chi phí phát sinh trong thời gian gia hạn khoản vay dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
4448/TTr-UBND 10/07/2023 Đánh giá tình hình cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2023; dự kiến khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
4395/TTr-UBND 07/07/2023 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn