Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 15, văn bản 1 đến 50 trong 708 văn bản.
5355/TTr-UBND 18/07/2024 Về việc xin ý kiến về thẩm quyền và phương án điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội
5125/TTr-UBND 10/07/2024 Đề nghị trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quà tặng cho đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024
5083/TTr-UBND 09/07/2024 Về việc thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
5010/TTr-UBND 05/07/2024 Về việc thông qua Nghị quyết giao bổ sung số lượng công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024
4977/TTr-UBND 04/07/2024 Về việc ban hành Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng được ký kết trong đơn vị sự nghiệp công lập (nhóm 4) thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2024 - 2025, theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
4979/TTr-UBND 04/07/2024 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án kiện toàn
tổ chức, hoạt động; phương án cấp bổ sung vốn điều lệ cho
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam
4992/TTr-UBND 04/07/2024 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)
4915/TTr-UBND 03/07/2024 TTr - Xin ý kiến HĐND tỉnh về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ!
4956/TTr-UBND 03/07/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
4958/TTr-UBND 03/07/2024 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
4876/TTr-UBND 02/07/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025
4878/TTr-UBND 02/07/2024 Đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024
4882/TTr-UBND 02/07/2024 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngà
4891/TTr-UBND 02/07/2024 Về đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4901/TTr-UBND 02/07/2024 Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đã được kéo dài sang năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội
4792/TTr-UBND 28/06/2024 TTr - HĐND - Ban hành Nghị quyết mức thu phí, lệ phí không đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!
4801/TTr-UBND 28/06/2024 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 24 ban hành Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường đường tại thị trấn Trung Phước (huyện Nông Sơn), thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
4802/TTr-UBND 28/06/2024 Về việc đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
4811/TTr-UBND 28/06/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4776/TTr-UBND 27/06/2024 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Quế Sơn
4721/TTr-UBND 26/06/2024 Về phương án bù hụt thu dự toán; sử dụng nguồn thu để lại chi theo mục tiêu, nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023
4731/TTr-UBND 26/06/2024 Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
4620/TTr-UBND 24/06/2024 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2)
4626/TTr-UBND 24/06/2024 Về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi Bến Phà (cũ), khối phố Bình An, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
4627/TTr-UBND 24/06/2024 Về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực
đồi Dương Phụng, thôn 1, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước
4633/TTr-UBND 24/06/2024 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 đối với dự án thuộc danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Phước Sơn (trước đây là Trường
4580/TTr-UBND 21/06/2024 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh
4503/TTr-UBND 19/06/2024 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4427/TTr-UBND 17/06/2024 Về việc báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình
4447/TTr-UBND 17/06/2024 Về việc đề nghị xem xét tiếp tục chi trả lương và các chế độ theo quy định cho lao động hợp đồng đang làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam
4397/TTr-UBND 14/06/2024 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang,
Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ
4398/TTr-UBND 14/06/2024 bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang,
Tây Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Bắc Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ
4399/TTr-UBND 14/06/2024 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4400/TTr-UBND 14/06/2024 Tờ trình Về việc bổ sung kinh phí tăng thêm để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh năm 2023
4334/TTr-UBND 13/06/2024 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4278/TTr-UBND 12/06/2024 Về việc kết thúc dự án đầu tư Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia
4283/TTr-UBND 12/06/2024 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
4307/TTr-UBND 12/06/2024 Về việc đề nghị xem xét tiếp tục chi trả lương và các chế độ theo quy định cho lao động hợp đồng đang làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam
4146/TTr-UBND 07/06/2024 Về việc đề nghị phê duyệt phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4107/TTr-UBND 06/06/2024 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án thuộc danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Dự án: Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam (trước đây là Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
4065/TTr-UBND 05/06/2024 Về việc tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy
4081/TTr-UBND 05/06/2024 Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
4038/TTr-UBND 03/06/2024 Về việc xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang
3986/TTr-UBND 31/05/2024 Về việc cho phép các huyện sử dụng nguồn kinh phí tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu đến hết năm 2021, 2022 còn thừa, chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
3567/TTr-UBND 17/05/2024 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3242/TTr-UBND 08/05/2024 Về việc báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hóc Tra, thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên
3216/TTr-UBND 07/05/2024 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2024 (bao gồm nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang 2024) thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
3156/TTr-UBND 04/05/2024 Về việc đề nghị huỷ bỏ Quyết định khen thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba
2817/TTr-UBND 22/04/2024 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam
2766/TTr-UBND 19/04/2024 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn