Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 13, văn bản 1 đến 50 trong 632 văn bản.
1366/TTr-UBND 29/02/2024 Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1032/TTr-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam
977/TTr-UBND 06/02/2024 Về việc đề nghị Thường trực HĐND tỉnh bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
924/TTr-UBND 02/02/2024 Đề nghị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024
925/TTr-UBND 02/02/2024 Về việc đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét cho ý kiến về việc giao UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
611/TTr-UBND 24/01/2024 Về việc phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành Công ty cổ phần
565/TTr-UBND 22/01/2024 Đề nghị xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
450/TTr-UBND 18/01/2024 Đề nghị xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chi trả lương và các chế độ liên quan cho hợp đồng lao động tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
465/TTr-UBND 18/01/2024 Về nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
423/TTr-UBND 17/01/2024 Đề nghị cập nhật thông tin danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
425/TTr-UBND 17/01/2024 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 20 thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2026
434/TTr-UBND 17/01/2024 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 20 thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 2030
393/TTr-UBND 16/01/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh quy định phân cấp chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
273/TTr-UBND 12/01/2024 Về việc đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, báo cáo Bộ Chính trị điều chỉnh lộ trình tinh giản số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
287/TTr-UBND 12/01/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
290/TTr-UBND 12/01/2024 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉn
292/TTr-UBND 12/01/2024 Về việc đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung và mức chi đối với chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập cho học si
293/TTr-UBND 12/01/2024 Về việc thông qua Phương án và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về mức chi giải thưởng cho thí sinh đạt giải tại Cuộc thi “Học trò Xứ Quảng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
299/TTr-UBND 12/01/2024 Về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 của các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên Phước
300/TTr-UBND 12/01/2024 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 của các huyện, thị xã: Phước Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Quế Sơn,
Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Điện Bàn
301/TTr-UBND 12/01/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi và tỷ lệ phân bổ kinh bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2024 - 2025.
302/TTr-UBND 12/01/2024 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
03/TTr-BCĐ389 11/01/2024 Đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả năm 2023
04/TTr-BCĐ389 11/01/2024 Đề nghị đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam
223/TTr-UBND 11/01/2024 Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 2030
225/TTr-UBND 11/01/2024 Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một số hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2026
254/TTr-UBND 11/01/2024 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2024 cho dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao
139/TTr-UBND 08/01/2024 Về việc đề nghị truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba
47/TTr-UBND 04/01/2024 V/v trình phê duyệt hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
34/TTr-UBND 03/01/2024 Về việc đăng cai tổ chức Năm phục hồi Đa dạng sinh học quốc gia 2024
9168/TTr-UBND 29/12/2023 Về việc đề nghị khen thưởng
9125/TTr-UBND 28/12/2023 Về phương án phân bổ sử dụng nguồn ngân sách trung ương thưởng vượt thu dự toán năm 2022
9085/TTr-UBND 27/12/2023 Đề nghị thông qua Kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập; hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2024 (khối chính quyền) thuộc tỉnh Quảng Nam
9086/TTr-UBND 27/12/2023 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
9102/TTr-UBND 27/12/2023 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/6/2022 của HĐND tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng
(tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai
9104/TTr-UBND 27/12/2023 Gửi BKH, BTC - xin chủ trương kết thúc dự án đầu tư Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia!
9105/TTr-UBND 27/12/2023 Về việc thông qua Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024
9108/TTr-UBND 27/12/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
9068/TTr-UBND 26/12/2023 Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng để phục vụ một số dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8949/TTr-UBND 22/12/2023 Đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
8950/TTr-UBND 22/12/2023 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước
8924/TTr-UBND 21/12/2023 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
8872/TTr-UBND 20/12/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8767/TTr-UBND 15/12/2023 Về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh cho UBND huyện Núi Thành để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện
8679/TTr-UBND 13/12/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn
8445/TTr-UBND 05/12/2023 Quy định một số nội dung, mức chi thăm, tặng quà và hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8449/TTr-UBND 05/12/2023 Xin ý kiến thống nhất chủ trương bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
8453/TTr-UBND 05/12/2023 Về việc đề nghị thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Tiểu khu I - Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang
8469/TTr-UBND 05/12/2023 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
8470/TTr-UBND 05/12/2023 Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2024

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn