Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
396/QĐ-UBND 17/02/2020 Thành lập Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
398/QĐ-UBND 17/02/2020 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Thủy điện Nước Bươu tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My
1257/QĐ - UBND 26/04/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết
tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4396/QĐ-UBND 18/12/2017 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025
3521/QĐ-UBND 29/09/2017 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2017
2537/QĐ-UBND 17/07/2017 Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dịu án trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại thôn 2 xã Tiên Phong
1578/QĐ - UBND 05/05/2017 Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc
1555/QĐ-UBND 04/05/2017 Giao UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành
1557/QD-UBND 04/05/2017 Giao UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đoạn qua thị xã Điện Bàn
1558/QĐ-UBND 04/05/2017 Giao UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình
1559/QĐ-UBND 04/05/2017 Giao UBND thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu nghĩa trang nhân dân vùng Đông Tam Kỳ, đoạn qua địa bàn thành phố Tam Kỳ
1497/QĐ-UBND 27/04/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn