Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 23, văn bản 1 đến 50 trong 1106 văn bản.
142/BC-UBND 08/07/2024 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng DTTS và MN giai đoạn 2019 - 2023
139/BC-UBND 04/07/2024 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025
138/BC-UBND 03/07/2024 Kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh
136/BC-UBND 02/07/2024 Tình hình điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024
của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh
137/BC-UBND 02/07/2024 Tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng 6 tháng năm 2024
133/BC-UBND 01/07/2024 Về việc tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh năm học 2023-2024 và đề xuất nhu cầu gạo học kì I năm học 2024-2025 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
132/BC-UBND 28/06/2024 Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
128/BC-UBND 27/06/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh
129/BC-UBND 27/06/2024 Về tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 3)
130/BC-UBND 27/06/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
131/BC-UBND 27/06/2024 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; định hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024
126/BC-UBND 26/06/2024 Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
127/BC-UBND 26/06/2024 Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024
125/BC-UBND 25/06/2024 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, TC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
123/BC-UBND 24/06/2024 Báo cáo sơ kết năm thứ nhất thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2923 của Thủ tướng Chính phủ (Từ ngày 27/5/2023 đến ngày 14/6/2024)
124/BC-UBND 24/06/2024 Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
98/BC-TCT 24/06/2024 BÁO CÁO Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 trong triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
121/BC-UBND 21/06/2024 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II năm 2024
122/BC-UBND 21/06/2024 Về việc kéo dài thời gian giải ngân đối với danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nguồn tiết kiệm chi, tăng thu năm 2023 không thuộc kế hoạch trung hạn, đến hết ngày 31/01/2024 chưa giải ngân hết
119/BC-UBND 19/06/2024 Đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2023
120/BC-UBND 19/06/2024 Tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017
117/BC-UBND 18/06/2024 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024
118/BC-UBND 18/06/2024 Về tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đến hết ngày 31/01/2024 tỉnh Quảng Nam
115/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 5 - TechFest Quảng Nam 2024!
114/BC-UBND 12/06/2024 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2024!
112/BC-UBND 11/06/2024 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024
111/BC-UBND 31/05/2024 Tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023
109/BC-UBND 30/05/2024 Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
107/BC-UBND 29/05/2024 Kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh
108/BC-UBND 29/05/2024 Về việc xử lý đơn của bà Nguyễn Đình Lệ Thúy, trú tại số 01 lô C2, chung cư 319, đường Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
106/BC-UBND 28/05/2024 Về tình hình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh
105/BC-UBND 27/05/2024 Tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 5/2024
103/BC-UBND 24/05/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh
84/BC-TCT 24/05/2024 Kết quả tháng 5 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
101/BC-UBND 23/05/2024 Về giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi
102/BC-UBND 23/05/2024 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X (Trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2024)
99/BC-UBND 20/05/2024 Thực trạng, công tác xã hội hóa về đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023
97/BC-UBND 16/05/2024 Đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ năm 2023 do UBND tỉnh Quảng Nam quản lý
94/BC-UBND 14/05/2024 Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
95/BC-UBND 14/05/2024 Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2024
93/BC-UBND 09/05/2024 Đánh giá những vướng mắc, bất cập, góp ý nội dung dự thảo Nghị định quy định về đất trồng lúa
92/BC-UBND 08/05/2024 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 và Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
90/BC-UBND 07/05/2024 Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các xã khu vực II, III đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
91/BC-UBND 07/05/2024 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024
89/BC-UBND 01/05/2024 Tình hình trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
69/BC-TCT 26/04/2024 Kết quả tháng 4 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
88/BC-UBND 26/04/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh
87/BC-UBND 22/04/2024 Việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
86/BC-UBND 17/04/2024 Kết quả 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
63/BC-BĐD 16/04/2024 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam quý I năm 2024!

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn