Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 7 trong 11, văn bản 301 đến 350 trong 519 văn bản.
151/BC-UBND 10/08/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022.
152/BC-UBND 10/08/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
153/BC-UBND 10/08/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
147/BC-UBND 05/08/2022 Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
148/BC-UBND 05/08/2022 Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
149/BC-UBND 05/08/2022 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam
150/BC-UBND 05/08/2022 Về tình hình triển khai dự án Đại học Đà Nẵng trên địa phận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
146/BC-UBND 02/08/2022 Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
145/BC-UBND 29/07/2022 Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2021
144/BC-UBND 25/07/2022 Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 22/7/2022 tỉnh Quảng Nam
141/BC-UBND 22/07/2022 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
142/BC-BĐDNHCS 22/07/2022 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2022
140/BC-UBND 20/07/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 30/6/2022
139/BC-UBND 19/07/2022 Kết quả Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 - TechFest Quang Nam 2022
136/BC-UBND 14/07/2022 Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam
137/BC-UBND 14/07/2022 Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV
138/BC-UBND 14/07/2022 Tình hình thực hiện hỗ trợ gạo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 năm học 2021 - 2022
135/BC-UBND 12/07/2022 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022
133/BC-UBND 08/07/2022 Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
134/BC-UBND 08/07/2022 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề xuất ban hành Ngh
130/BC-UBND 07/07/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
131/BC-UBND 07/07/2022 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
132/BC-UBND 07/07/2022 Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021.
127/BC-UBND 05/07/2022 Về kết quả thu - chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
128/BC-UBND 05/07/2022 Giám sát tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2021
125/BC-UBND 04/07/2022 Tổng hợp rà soát, cập nhật số liệu giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 và kéo dài sang năm 2022 kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
126/BC-UBND 04/07/2022 Chi tiết chương trình tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
30/BC-VPUBND 04/07/2022 Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đến tháng 6/2022
124/BC-UBND 01/07/2022 Về việc bổ sung thông tin, số liệu công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021
29/BC-VPUBND 30/06/2022 Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
122/BC-UBND 29/06/2022 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
117/BC-UBND 24/06/2022 Kết quả thực hiện các chương trình, dự án phát triển dược liệu thời gian qua và đề xuất Đề án hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam thời gian đến
118/BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
119/BC-UBND 24/06/2022 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 và kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023
121/BC-UBND 24/06/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
115/BC-UBND 21/06/2022 V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2021
116/BC-UBND 21/06/2022 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
26/BC-VPUBND 21/06/2022 Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị
27/BC-VPUBND 21/06/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
28/BC-VPUBND 21/06/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
113/BC-UBND 20/06/2022 Về việc khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Hố Ráy, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
114/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
92/BC-TCT 20/06/2022 Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
25/BC-VPUBND 17/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ Lịch sử
24/BC-VPUBND 16/06/2022 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
111/BC-UBND 15/06/2022 Kết quả công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ
22/BC-VPUBND 15/06/2022 Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
23/BC-VPUBND 15/06/2022 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022
108/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/5/2022
109/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ trong 06 tháng đầu năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn