Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 295 trong 321, văn bản 14701 đến 14750 trong 16003 văn bản.
485/UBND-NCKS 01/02/2023 Giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh năm 2023
486/UBND-NCKS 01/02/2023 Về việc đăng ký chỉ tiêu và danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức
487/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v lấy ý kiến dự thảo Văn kiện dự án “Phát triển năng lực về bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (lần 2)
488/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v giải quyết một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
489/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v kinh phí mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam
490/UBND-KTN 01/02/2023 V/v tham mưu hỗ trợ cho huyện Nam Giang và Tây Giang thực hiện khắc phục thiên tai năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh
491/UBND-NCKS 01/02/2023 V/v thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS)
492/UBND-KTN 01/02/2023 V/v cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
493/UBND-NCKS 01/02/2023 V/v tham mưu công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
465/UBND-KTTH 31/01/2023 V/v tham gia góp ý về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán Ngân sách nhà nước hằng năm
466/UBND-KTTH 31/01/2023 V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2022
467/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023
468/UBND-KTN 31/01/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh
469/UBND-KTN 31/01/2023 V/v lấy ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
470/UBND-KTN 31/01/2023 V/v thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
471/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v triển khai Công văn số 179/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18/01/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
472/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021 -2025
473/UBND-NCKS 31/01/2023 Tham mưu thực hiện các đề xuất, kiến nghị về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ Tư pháp
474/UBND-NCKS 31/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ Tư pháp
475/UBND-NCKS 31/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ
476/UBND-NCKS 31/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 59/QĐ-BTP ngày 18/01/2023 của Bộ Tư pháp
477/UBND-NCKS 31/01/2023 Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Văn bản số 152/HĐPH ngày 16/01/2023
478/UBND-KTN 31/01/2023 V/v xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Minh Trung
479/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v trao Thiếp mừng thọ và quà tặng của Chủ tịch nước cho các công dân
480/UBND-KTN 31/01/2023 V/v giải trình, bổ sung hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án Trạm cắt 220kV Đắk Óoc và các đường dây 220kV đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào)
481/UBND-KTN 31/01/2023 V/v giới thiệu các Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 và số 29/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
482/UBND-KTTH 31/01/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện dự án Cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên khu vực quy hoạch bảo vệ Voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành
483/UBND-TH 31/01/2023 V/v chuẩn nội dung phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
484/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v góp ý bản cập nhật dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc
454/UBND-KTN 30/01/2023 V/v dự án Tu bổ, nâng cấp, mở rộng di tích Địa điểm Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh
455/UBND-KTN 30/01/2023 V/v thực hiện Công văn số 479/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 19/01/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam
456/UBND-KTN 30/01/2023 V/v báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (lần 2)
457/UBND-KTN 30/01/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí
458/UBND-KTN 30/01/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công Thương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
459/UBND-KGVX 30/01/2023 Phối hợp hỗ trợ tổ chức Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35 - 2023 "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng"
460/UBND-KGVX 30/01/2023 V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021
461/UBND-KTN 30/01/2023 V/v góp ý dự thảo kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
462/UBND-TH 30/01/2023 V/v khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 1330/TB-TTKQH ngày 08/8/2022 của Tổng thư ký Quốc hội
463/UBND-KTN 30/01/2023 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT
464/UBND-KTN 30/01/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện tiểu dự án 1 dự án 3 thuộc Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
83/VPUBND-NCKS 30/01/2023 Cho ý kiến về đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
423/UBND-KTTH 19/01/2023 V/v hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”
424/UBND-KTN 19/01/2023 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
425/UBND-KTN 19/01/2023 V/v triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023
426/UBND-KTTH 19/01/2023 V/v gia hạn Giấy đăng ký của tổ chức CCV/Mỹ
427/UBND-KTTH 19/01/2023 V/v tạm dừng chi trả chế độ hỗ trợ Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
428/UBND-KGVX 19/01/2023 V/v đề xuất tập thể, cá nhân tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
429/UBND-KTTH 19/01/2023 V/v thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với Công ty Cổ phần Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Thanh Niên Xung Phong Quảng Nam
430/UBND-KTN 19/01/2023 V/v dừng nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam
431/UBND-KTN 19/01/2023 V/v lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn