Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 323 trong 436, văn bản 16101 đến 16150 trong 21771 văn bản.
6384/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v tiếp nhận viên chức vào làm công chức đối với trường hợp trước đây đã từng là công chức (ông Nguyễn Văn Tám)
6385/UBND-TH 20/09/2023 V/v đề nghị chưa trình nội dung tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.
6386/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2022
6387/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v tham mưu, triển khai thực hiện tiếp nhận xe ô tô do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biếu, tặng, tài trợ
6388/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v giải quyết đề nghị của
Văn phòng Tỉnh ủy
6389/UBND-KTN 20/09/2023 Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6390/UBND-KTN 20/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 24/2024/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải
6391/UBND-KTN 20/09/2023 V/v tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở
6392/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
6393/UBND-KGVX 20/09/2023 Cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2023
6395/UBND-KTN 20/09/2023 V/v phổ biến, thực hiện Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai
6396/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025
6397/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v không thẩm định dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
6398/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện, kéo dài thời gian bố trí và giải ngân vốn ODA do EU tài trợ đến hết năm 2025 đối với Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020
6399/UBND-KTN 20/09/2023 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Trà Huỳnh, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức
6400/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v thống nhất phân công Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
6402/UBND-KTN 20/09/2023 V/v điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến cưa xẻ gỗ và ván bóc tại Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước
6403/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v báo cáo, tham mưu về công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh
6404/UBND-KTN 20/09/2023 V/v Quy hoạch chi tiết Khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã, xã Cẩm Thanh và phường Cẩm Châu, thành phố Hội An
6405/UBND-KGVX 20/09/2023 V/v chuẩn bị nội dung làm việc
6406/UBND-KGVX 20/09/2023 V/v rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải thể các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19
6407/UBND-KGVX 20/09/2023 V/v thống nhất chủ trương
Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động hè năm 2023
6408/UBND-KTN 20/09/2023 V/v đề nghị thay đổi mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023-2025
6409/UBND-KTTH 20/09/2023 V/v triển khai rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH đi khỏi nơi cư trú
6410/UBND-NCKS 20/09/2023 V/v báo cáo bổ sung kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023
6411/UBND-KGVX 20/09/2023 V/v khẩn trương thực hiện điều tra, đánh giá chỉ số Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 238/TB-KTNN.
6334/UBND-KTN 19/09/2023 V/v nguồn vốn đầu tư dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An
6335/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v tiếp nhận viên chức vào làm công chức, đối với trường hợp trước đây đã từng là công chức (bà Lưu Thị Kim Dung)
6337/UBND-KTTH 19/09/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai về đơn giá thuê đất
6339/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6340/UBND-TD 19/09/2023 V/v chuyển đơn của công dân
6341/UBND-TD 19/09/2023 V/v chuyển đơn của một số hộ dân tổ 4, tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú
6342/UBND-TD 19/09/2023 V/v chuyển đơn của Người lao động
6343/UBND-TD 19/09/2023 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của bà Trần Thị Lê
6344/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v thi hành bản án hành chính vụ bà Nguyễn Thị Tiến
6345/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v rà soát số liệu thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/4/2023 và bổ sung số liệu từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/9/2023
6346/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6347/UBND-KGVX 19/09/2023 V/v góp ý kế hoạch triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
6348/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v trình dự thảo Tờ trình xin ý kiến về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023
6349/UBND-KGVX 19/09/2023 V/v phối hợp tuyên truyền sự kiện nổi bật hoạt động người cao tuổi
6350/UBND-KTTH 19/09/2023 V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng năm 2023 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
6351/UBND-KGVX 19/09/2023 V/v chủ trương đi học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy
6352/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v lấy ý kiến kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
6353/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v đôn đốc báo cáo phương án cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
6354/UBND-TH 19/09/2023 Tham mưu các báo cáo theo đề nghị của Thường trực Tỉnh ủy
6355/UBND-KTN 19/09/2023 V/v tham mưu dự thảo văn bản cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư
6356/UBND-NCKS 19/09/2023 V/v chỉ đạo đối với công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Duy Xuyên và Nam Giang
6357/UBND-KGVX 19/09/2023 V/v khẩn trương làm rõ mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương và phương án thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2024-2025
6358/UBND-KGVX 19/09/2023 V/v triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh
6359/UBND-KTN 19/09/2023 V/v ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đường dây truyền tải 220kV từ thủy điện Đăk Mi 1 đi thủy điện Đăk Mi 2

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn