Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 347 trong 440, văn bản 17301 đến 17350 trong 21966 văn bản.
6575/UBND-KTN 27/09/2023 V/v kết quả khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2022 do Liên minh HTX Việt Nam thực hiện
6576/UBND-KGVX 27/09/2023 Tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6577/UBND-KTN 27/09/2023 V/v đề xuất xúc tiến thương mại sản phẩm Quế và dược liệu Quảng Nam của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam
6578/UBND-KGVX 27/09/2023 Cử vận động viên tham gia giải Vô địch Wushu Thế giới tại Mỹ năm 2023
6579/UBND-KGVX 27/09/2023 Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Nam tiếp nhận cổ vật Bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay
6580/UBND-KTN 27/09/2023 V/v giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình và đường dẫn (giai đoạn 1) trên địa bàn huyện Thăng Bình
6582/UBND-KTTH 27/09/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội năm 2022
6583/UBND-KTTH 27/09/2023 tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy
6584/UBND-KTN 27/09/2023 V/v lấy ý kiến hồ sơ Quy hoạch phân khu 3 - Phân khu nhà ở khu vực phía Nam nội thị Tam Kỳ
6585/UBND-NCKS 27/09/2023 V/v báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019)
6586/UBND-NCKS 27/09/2023 V/v phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
6587/UBND-KTTH 27/09/2023 V/v chủ trương đầu tư Kè chống sạt lở tại những vị trí xung yếu khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
6588/UBND-KTN 27/09/2023 V/v hoạt động của Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng tại thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh
6530/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
6531/UBND-KGVX 26/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
6532/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi
6533/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
6534/UBND-KTN 26/09/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh về kết quả rà soát, xác định tính pháp lý của Sổ đăng ký ruộng đất lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ
6535/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v trình các dự thảo xin ý kiến thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
6536/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện dự án Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
6537/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án 5
6538/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đường bộ
6539/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
6540/UBND-TH 26/09/2023 Không tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4870/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh
6541/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ
6542/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
6544/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
6545/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
6546/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản
6547/UBND-KTN 26/09/2023 V/v góp ý bổ sung tuyến Cù Lao Chàm - Đà Nẵng và Cù Lao Chàm - Lý Sơn vào danh mục tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
6548/UBND-KTTH 26/09/2023 CV -giải quyết kiến nghị, đề xuất xử lý nợ tại Báo cáo số 6994/BC-CTQNA ngày 22/9/2023 của Cục Thuế tỉnh!
6549/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh
6550/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Điểu
6551/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Đỗ Phước Sơn
6553/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Ngô Lãnh
6554/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Nguyễn Hoàng Việt
6556/UBND-TD 26/09/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Lưu Văn Tùng
6557/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thể
6559/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Đình Việt
6560/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Doãn Bá Phận
6561/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Vĩnh
6562/UBND-TD 26/09/2023 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Dương Hứa Xương
6563/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của một số hộ dân tại khối Bầu Súng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An
6564/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc
6565/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
6566/UBND-KTN 26/09/2023 V/v báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh
6567/UBND-KTN 26/09/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất
6568/UBND-KTN 26/09/2023 V/v xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6569/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh
6570/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v các đề nghị của doanh nghiệp

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn