Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 351 trong 440, văn bản 17501 đến 17550 trong 21951 văn bản.
6530/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023
6531/UBND-KGVX 26/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
6532/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi
6533/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
6534/UBND-KTN 26/09/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh về kết quả rà soát, xác định tính pháp lý của Sổ đăng ký ruộng đất lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ
6535/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v trình các dự thảo xin ý kiến thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
6536/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện dự án Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
6537/UBND-KTN 26/09/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án 5
6538/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đường bộ
6539/UBND-KTN 26/09/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
6540/UBND-TH 26/09/2023 Không tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4870/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh
6541/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 69/2023/NĐ-CP của Chính phủ
6542/UBND-NCKS 26/09/2023 Thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
6544/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
6545/UBND-KGVX 26/09/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
6546/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản
6547/UBND-KTN 26/09/2023 V/v góp ý bổ sung tuyến Cù Lao Chàm - Đà Nẵng và Cù Lao Chàm - Lý Sơn vào danh mục tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
6548/UBND-KTTH 26/09/2023 CV -giải quyết kiến nghị, đề xuất xử lý nợ tại Báo cáo số 6994/BC-CTQNA ngày 22/9/2023 của Cục Thuế tỉnh!
6549/UBND-KTN 26/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh
6550/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Điểu
6551/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Đỗ Phước Sơn
6553/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Ngô Lãnh
6554/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Nguyễn Hoàng Việt
6556/UBND-TD 26/09/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Lưu Văn Tùng
6557/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thể
6559/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Đình Việt
6560/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của ông Doãn Bá Phận
6561/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Vĩnh
6562/UBND-TD 26/09/2023 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Dương Hứa Xương
6563/UBND-TD 26/09/2023 V/v chuyển đơn của một số hộ dân tại khối Bầu Súng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An
6564/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc
6565/UBND-NCKS 26/09/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
6566/UBND-KTN 26/09/2023 V/v báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh
6567/UBND-KTN 26/09/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất
6568/UBND-KTN 26/09/2023 V/v xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6569/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh
6570/UBND-KTTH 26/09/2023 V/v các đề nghị của doanh nghiệp
6571/UBND-KTTH 26/09/2023 góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực tài chính
6572/UBND-KTN 26/09/2023 V/v định hướng hoàn thiện Đề án Xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai
6497/UBND-KTN 25/09/2023 V/v thu hồi kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người lao động được tuyển dụng lại theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
6498/UBND-KTN 25/09/2023 V/v dịch chuyển và hoàn trả tuyến kênh Ông Ruộng thuộc hệ kênh N24 Bắc Phú Ninh để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Quế Sơn
6499/UBND-KTTH 25/09/2023 V/v kế hoạch nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH năm 2024
6500/UBND-KTTH 25/09/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ
6501/UBND-KTN 25/09/2023 V/v báo cáo số liệu triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”
6502/UBND-KTN 25/09/2023 V/v ủy quyền tham dự các Hội thảo của Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023
6503/UBND-NCKS 25/09/2023 V/v khẩn trương báo cáo giải trình các đề nghị của đại biểu về công tác cải cách TTHC
6504/UBND-KTTH 25/09/2023 CV chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan làm việc với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia!
6505/UBND-KGVX 25/09/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6506/UBND-KGVX 25/09/2023 V/v hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị xếp hạng đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam
6507/UBND-KTTH 25/09/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác (lần 3).

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn