Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 472 trong 512, văn bản 23551 đến 23600 trong 25559 văn bản.
1466/UBND-TH 05/03/2024 V/v tham mưu nội dung phục vụ UBND tỉnh dự kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước.
1467/UBND-KTN 05/03/2024 V/v tham gia góp ý dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị
1468/UBND-KTN 05/03/2024 V/v tham mưu ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh
1469/UBND-KGVX 05/03/2024 V/v tham mưu UBND tỉnh về chủ trương xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ đối với đội ngũ bác sỹ công tác tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế
1470/UBND-KTTH 05/03/2024 V/v đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2024
1471/UBND-KTN 05/03/2024 V/v báo cáo kết quả thực hiện Công Điện 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1472/UBND-KTN 05/03/2024 V/v báo cáo tiến độ, kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1473/UBND-NCKS 05/03/2024 V/v tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
1474/UBND-NCKS 05/03/2024 V/v rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BNV
1475/UBND-NCKS 05/03/2024 V/v thực hiện Quyết định số 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1476/UBND-TD 05/03/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Huệ
1477/UBND-TD 05/03/2024 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Việt và bà Vũ Thị Mộng Tuyết
1478/UBND-TD 05/03/2024 V/v chuyển đơn của ông Trương Hoàng Linh
1479/UBND-TD 05/03/2024 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Sơn
1480/UBND-TD 05/03/2024 V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị của UBND huyện Núi Thành
1481/UBND-TD 05/03/2024 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chí Công và một số hộ dân
1482/UBND-KTTH 05/03/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1483/UBND-KTTH 05/03/2024 Số 13/BC-VQG ngày 27/02/2024 của Ban quản lý vườn quốc gia Sông Thanh
1484/UBND-KTN 05/03/2024 V/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về thu hồi đất quốc phòng do Sư đoàn BB315/Quân khu 5 chuyển giao tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành
1485/UBND-KGVX 05/03/2024 V/v thực hiện chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
1486/UBND-KTTH 05/03/2024 Thống nhất phối hợp tổ chức sự kiện thể thao cho trẻ, thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển năm 2024!
1430/UBND-KTTH 01/03/2024 V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh
1431/UBND-NCKS 01/03/2024 V/v thực hiện Công văn số 137/BCTĐB-TTBD ngày 27/02/2024 của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1432/UBND-NCKS 01/03/2024 V/v đôn đốc tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh (lần 1)
1433/UBND-NCKS 01/03/2024 V/v thực hiện Công văn số 1055/BNV-CQĐP ngày 29/02/2024 của Bộ Nội vụ
1434/UBND-KGVX 01/03/2024 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1435/UBND-KTTH 01/03/2024 Tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023!
1436/UBND-KTTH 01/03/2024 Tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh!
1437/UBND-KTTH 01/03/2024 Gửi Bộ KH về tình hình thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)!
1438/UBND-KTTH 01/03/2024 V/v về giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" lần thứ XI năm 2024
1439/UBND-KTN 01/03/2024 V/v khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
1340/UBND-KTN 29/02/2024 V/v tổ chức Hội thảo quốc tế về Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc
1342/UBND-KTTH 29/02/2024 Ý kiến dự thảo Hợp đồng Cho vay lại Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” vay vốn AFD!
1343/UBND-KGVX 29/02/2024 Thông báo Chương trình tri ân người dân Đà Nẵng - Quảng Nam
1344/UBND-KTN 29/02/2024 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
1345/UBND-KTN 29/02/2024 V/v hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn diện và nguồn di động
1346/UBND-KGVX 29/02/2024 Tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật dữ liệu
1347/UBND-KTN 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
1348/UBND-KTN 29/02/2024 V/v rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư
1349/UBND-KTN 29/02/2024 V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc giới thiệu nhà đầu tư theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh
1350/UBND-KTN 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
1351/UBND-KTN 29/02/2024 V/v trả lời đề nghị của Công ty TNHH TM-DV Phong Hải Thịnh
1352/UBND-TH 29/02/2024 Về việc báo cáo một số nội dung phản ánh trong Điểm báo ngày 19/02/2024
1353/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Nam
1354/UBND-KTN 29/02/2024 V/v trả lời Đơn kiến nghị đề ngày 22/02/2024 của công dân Nguyễn Hà Anh Tuấn.
1355/UBND-KTN 29/02/2024 V/v báo cáo số liệu tàu cá để xem xét điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong năm 2024
1356/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV
1357/UBND-NCKS 29/02/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư
1358/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ
1359/UBND-KGVX 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 747/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 27/02/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn