Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 427, văn bản 501 đến 550 trong 21328 văn bản.
16/BC-UBND 24/01/2022 Đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) đến năm 2030
17/QĐ-VPUBND 24/01/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
231/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các địa phương thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh
232/QĐ-UBND 24/01/2022 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Hội Chữ thập đỏ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam năm 2021.
233/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 04 (Bốn) cá nhân không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế
234/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND thành phố Tam Kỳ để thực hiện trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022
235/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt khối lượng, giá trị tài sản lưới điện hạ áp nông thôn để thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Phương, thị xã Điện Bàn với Công ty Điện lực Quảng Nam
236/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt khối lượng, giá trị tài sản lưới điện hạ áp nông thôn để thực hiện giao nhận và hoàn trả vốn giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An, huyện Quế Sơn với Công ty Điện lực Quảng Nam
238/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
239/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu đô thị R.O.S.E.ĐÔ tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
240/QĐ-UBND 24/01/2022 Giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 ( đại diện liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty Cổ phần An Thịnh) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu phố chợ Đông Phú tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn (đợt 2).
241/QĐ-UBND 24/01/2022 Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Cang theo hiện trạng sử dụng (đã xây dựng trường học) tại các thôn 1, 2, 3 của 02 xã: Trà Cang và Trà Tập, huyện Nam Trà My.
242/QĐ-UBND 24/01/2022 Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập theo hiện trạng sử dụng (đã xây dựng trường học) thuộc các thôn 1, 2, 3 tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My.
243/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 115 (Một trăm mười lăm) cá nhân không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế
244/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 11 (Mười một) cá nhân ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể
246/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị An Bình Riverside tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
247/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 03 (Ba) cá nhân không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế
248/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 02 (Hai) cá nhân không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế
249/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 29 (Hai mươi chín) cá nhân ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể
250/QĐ-UBND 24/01/2022 Phê duyệt điều kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020.
251/QĐ-UBND 24/01/2022 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể và 06 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021.
252/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam
257/QĐ-UBND 24/01/2022 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam quản lý hoạt động và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam
518/UBND-NCKS 24/01/2022 V/v chuyển giao thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.
519/UBND-KTTH 24/01/2022 V/v điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất các loại bồn chứa nước của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà
520/UBND-KTN 24/01/2022 V/v ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoảng sản đá ốp lát tại khu vực Núi Tịnh, huyện Quế Sơn và khu vực Chu Lai, huyện Núi Thành
521/UBND-KTN 24/01/2022 V/v kiểm kê khí nhà kính đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh, theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022
522/UBND-KTTH 24/01/2022 V/v phối hợp giải quyết liên quan đến nội dung chấm dứt hoạt động Dự án liên doanh ELF Gaz Đà Nẵng
524/UBND-KTTH 24/01/2022 V/v cung cấp thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
525/UBND-KTN 24/01/2022 V/v hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị công nghệ ven sông Đầm, thành phố Tam Kỳ
526/UBND-TH 24/01/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
527/UBND-KTN 24/01/2022 V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh
528/UBND-KTN 24/01/2022 V/v báo cáo tình hình triển khai và đề xuất sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
529/UBND-KTN 24/01/2022 V/v thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
530/UBND-KTN 24/01/2022 V/v báo cáo phục vụ giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
531/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh năm 2022
536/UBND-NCKS 24/01/2022 V/v yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo số 05/BC-TTT ngày 10/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam
538/UBND-KTN 24/01/2022 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng Khu tái định cư tập trung Bến Hiên, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang
539/UBND-KTN 24/01/2022 V/v đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành
540/UBND-KTN 24/01/2022 V/v đăng ký bổ sung nhu cầu đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế
541/UBND-KTN 24/01/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án, đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam vào hoạt động
542/UBND-KGVX 24/01/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy
89/VPUBND-NCKS 24/01/2022 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20/01/2022 của Bộ Công Thương
90/VPUBND-KTN 24/01/2022 V/v đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Hiệp Thành
91/VPUBND-KTN 24/01/2022 V/v liên quan đến việc sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Tín Hưng tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành
92/KH-VPUBND 24/01/2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
93/TTr-VPUBND 24/01/2022 Đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với công chức có thông báo nghỉ hưu
01/TB-VPUBND 21/01/2022 Về việc trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
15/QĐ-VPUBND 21/01/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí bước chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa Nhà làm việc cũ HĐND-UBND tỉnh Quảng Nam
16/QĐ-VPUBND 21/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Nhà làm việc cũ HĐND-UBND tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn