Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 323, văn bản 501 đến 550 trong 16106 văn bản.
105/VPUBND-KTN 07/02/2023 V/v đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 18/TTr-STC ngày 16/01/2023
106/VPUBND-KTN 07/02/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
107/VPUBND-KTTH 07/02/2023 V/v đề nghị của UBND huyện Đông Giang liên quan đến bố trí tái định cư cho các hộ dân
108/VPUBND-KTN 07/02/2023 V/v nghiên cứu, khảo sát địa chất của Đoàn công tác Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
578/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
579/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
580/UBND-KTTH 07/02/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022
581/UBND-KTN 07/02/2023 V/v dự họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
582/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v tham mưu Kế hoạch tổ chức đoàn công tác đi thăm các cơ sở y tế Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
584/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
585/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 222/LĐTBXH-VL ngày 31/01/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
586/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm
587/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v khẩn trương báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
588/UBND-KTTH 07/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh năm 2022
589/UBND-KTN 07/02/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
590/UBND-KTN 07/02/2023 V/v xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh
100/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v trình phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Lần 4)
101/VPUBND-NCKS 06/02/2023 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 và Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ
102/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v giải quyết đề nghị gia hạn thời gian sử dụng đất của Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Á
103/VPUBND-KTTH 06/02/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính
104/VPUBND-KGVX 06/02/2023 Tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam Lần thứ Nhất vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ
545/UBND-KTN 06/02/2023 V/v ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá ốp lát tại các khu vực Núi Tịnh và Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
546/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thuê bao dịch vụ các trạm đo khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2026
547/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thống nhất các thông số kỹ thuật Trạm biến áp nâng 10,5/110kV Nhà máy thủy điện Trà Linh 2
548/UBND-KTN 06/02/2023 V/v rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023
549/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
550/UBND-TD 06/02/2023 V/v hướng dẫn ông Lê Tấn Quy gửi đơn khiếu nại
551/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của bà Dương Thị Cậy
552/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Phỉ Luận
553/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương
555/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc thực hiện Công văn số 349/BNV-CQĐP ngày 03/02/2023 của Bộ Nội vụ
556/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ
557/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh
558/UBND-KTN 06/02/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức PPP
559/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP
560/UBND-TH 06/02/2023 Giao nhiệm các Sở, Ban, ngành khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 340-TB/TU ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy
561/UBND-NCKS 06/02/2023 v/v phúc đáp phúc đáp Tờ trình số 987/TTr-BDT ngày 07/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh
562/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 93/TTr-SNV ngày 16/01/2023 của Sở Nội vụ
564/UBND-KTN 06/02/2023 V/v xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Tiệp Như
565/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v chuẩn bị nội dung họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
566/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v khẩn trương báo cáo công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
567/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
568/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030
569/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
571/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v kiểm tra, xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
573/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ
574/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
575/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I)
576/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023
98/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v làm rõ thêm một số nội dung đề nghị thu hồi đất, giao đất cho Trường Mẫu giáo công lập Trúc Đào tại xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn