Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 267, văn bản 51 đến 100 trong 13348 văn bản.
1382/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế giàn dựng trang trí gian hàng khu trưng bày triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, OCOP “Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba - TechFest Quang Nam 2022”
1383/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham gia Diễn đàn kinh tế tập thể, Hợp tác xã khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ nhất - năm 2022
1384/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh để bổ sung nguồn xây dựng trụ sở Công an bản tại Lào giáp biên với tỉnh Quảng Nam
1385/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
1386/QĐ-UBND 24/05/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1387/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
1388/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng Trà Cố thuộc Trạm bơm Trà Dục, xã Điện Thắng Trung
1389/QĐ-UBND 24/05/2022 Cho Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long thuê đất để đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia (đợt 1)
1390/QĐ-UBND 24/05/2022 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà hàng ẩm thực thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An của Công ty TNHH Đầu tư Tiến Toàn
1391/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
1392/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu QNa-1098 của Công ty TNHH Quang Hiệp Thành
1393/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Tàu dầu Châu Khoa 86 (QNa-1162) của Công ty TNHH MTV xăng dầu Nguyễn Châu Khoa
1394/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Đề án Kiên cố hoá hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh
1395/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Sông Lai của Công ty TNHH Sông Lai
1396/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Sơn Tiến - Tiên Phước của Công ty TNHH Sơn Tiến
1397/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Hải Minh Hưng - Chi nhánh Quảng Nam của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vận tải Hải Minh Hưng tại Quảng Nam
1398/QĐ-UBND 24/05/2022 Ban hành Đề án tăng cường năng lực đội ngũ CBCC tham mưu công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2026
1399/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt trích lập các quỹ, bổ sung vốn điều lệ, vốn hoạt động cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và các Quỹ nhận ủy thác năm 2021
1400/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc bổ sung kinh phí cho Hội Nông dân tỉnh tham gia Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La và tham dự Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022
1401/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh khóa X quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
1402/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc giao dự toán năm 2022 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Tổ chức Children Of VietNam (COV) viện trợ năm 2022 cho Hội Từ thiện tỉnh
1403/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh khóa X quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1373/QĐ-UBND 23/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Điện Bàn
1374/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư
1375/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất đá Quảng Nam)
1376/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng)
1377/QĐ-UBND 23/05/2022 Ủy quyền Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết thủ tục hành chính
1378/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc đính chính Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
1379/QĐ-UBND 23/05/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, mở rộng di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh
1380/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
1381/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc bãi bỏ Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 và Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1358/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Thăng Bình để hỗ trợ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam thanh toán kinh phí thực hiện dự án Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước thị trấn Hà Lam và các xã Bình Quý, Bình Phục huyện Thăng Bình
1359/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc hủy Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh
1360/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án thực hiện theo cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
1361/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc phân bổ và bổ sung kinh phí thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
1362/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê Trung tâm sát hạch cung cấp dịch vụ để tổ chức sát hạch lái xe ô tô hạng B1 (số tự động), B2, C năm 2022 (quý III, IV)
1363/QĐ-UBND 20/05/2022 Bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập - WB8 và cho phép giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đã giao cho dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
1364/QĐ-UBND 20/05/2022 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh bà Đặng Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2019 đến năm 2021
1365/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vườn Quốc gia Sông Thanh; hạng mục: các trạm quản lý bảo vệ rừng và đường tuần tra rừng kết hợp du lịch sinh thái
1366/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà vườn ươm và hệ thống đường nội bộ trong vườn ươm tại Vườn Quốc gia Sông Thanh
1367/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) tài trợ
1368/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc bổ sung dự toán năm 2022 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
1369/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh trong ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Cao đẳng Quảng Nam
1370/QĐ-UBND 20/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
1371/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tỉnh Thanh Hóa nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1945-27/7/2022)
1372/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1352/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
1353/QĐ-UBND 19/05/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
1354/QĐ-UBND 19/05/2022 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc Sportech Garment tại Cụm công nghiệp Tài Đa, thôn 4, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
1355/QĐ-UBND 19/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn