Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 6, văn bản 1 đến 50 trong 251 văn bản.
4192/TTr-UBND 28/06/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Điện Bàn
4194/TTr-UBND 28/06/2022 Về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn,Thăng Bình, Nam Trà My, Núi Thành và Tam Kỳ
705/TTr-VPUBND 28/06/2022 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
4125/TTr-UBND 27/06/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyê
4095/TTr-UBND 24/06/2022 Đề nghị thống nhất ban hành Quyết định bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 4 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh
4072/TTr-UBND 23/06/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
4023/TTr-UBND 22/06/2022 Đề nghị bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022
4024/TTr-UBND 22/06/2022 Cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022
4033/TTr-UBND 22/06/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, UBND cấp xã trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất (gồm thẩm định bảng
3942/TTr-UBND 20/06/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
3922/TTr-UBND 19/06/2022 Đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai
3802/TTr-UBND 14/06/2022 Chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
3806/TTr-UBND 14/06/2022 Đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Xổ số kiến thiết năm 2021 đã phân bổ cho dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
3806/TTr-UBND 14/06/2022 Đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Xổ số kiến thiết năm 2021 đã phân bổ cho dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
3701/TTr-UBND 09/06/2022 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
3704/TTr-UBND 09/06/2022 Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Nam
606/TTr-VPUBND 07/06/2022 Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin dự án: Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
3372/TTr-UBND 27/05/2022 Về việc bổ sung nội dung Tờ trình số 3301/TTr-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh)
3300/TTr-UBND 25/05/2022 Về việc thống nhất chủ trương cho phép cắt giảm, không thi công hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)
3082/TTr-UBND 17/05/2022 Về việc trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
520/TTr-VPUBND 17/05/2022 Tờ trình đề nghị ngạch công chức
517/TTr-VPUBND 16/05/2022 Đề nghị bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3008/TTr-UBND 13/05/2022 Đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV
2970/TTr-UBND 12/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng (Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân).
2971/TTr-UBND 12/05/2022 về việc đề nghị khen thưởng (Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân).
2972/TTr-UBND 12/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng (Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Tài chính).
2973/TTr-UBND 12/05/2022 V/v đề nghị khen thưởng
2853/TTr-UBND 09/05/2022 V/v đề nghị khen thưởng
2856/TTr-UBND 09/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng (HCLĐ hạng Ba cho Chi cục Thủy lợi)
2565/TTr-UBND 26/04/2022 trình phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc
59/TTr-CTĐTN&DHMT 21/04/2022 V/v đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2021
2423/TTr-UBND 20/04/2022 Đề nghị hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách của tỉnh Quảng Nam
2314/TTr-UBND 18/04/2022 Đề nghị thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2319/TTr-UBND 18/04/2022 Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danhỦy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
2335/TTr-UBND 18/04/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào
2302/TTr-UBND 15/04/2022 Về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức tại Tờ trình số 2009/TTr-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh
2303/TTr-UBND 15/04/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
2304/TTr-UBND 15/04/2022 Đề nghị thống nhất nội dung hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở
2234/TTr-UBND 14/04/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
2195/TTr-UBND 13/04/2022 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2196/TTr-UBND 13/04/2022 Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
2180/TTr-UBND 12/04/2022 Về việc đề nghị đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
2181/TTr-UBND 12/04/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2009/TTr-UBND 05/04/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình,
Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức
2010/TTr-UBND 05/04/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện:
Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh
1957/TTr-UBND 03/04/2022 Về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh đối tượng áp dụng và thứ tự ưu tiên hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
1923/TTr-UBND 01/04/2022 Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
1879/TTr-UBND 31/03/2022 Về việc thông qua và ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1830/TTr-UBND 30/03/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối với dự án Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang
1832/TTr-UBND 30/03/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn