Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 396/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2020
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Thành lập Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản QĐ của UBND (12)
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 1,707 (lượt), tải về 475 (lượt)

Văn bản đính kèm:
qd396.signed.signed.signed.pdf
Văn bản khác Về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc (05/05/2017)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng ... (27/04/2017)
Giao UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nạo ... (04/05/2017)
Giao UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án ... (04/05/2017)
Giao UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án ... (04/05/2017)
Giao UBND thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu ... (04/05/2017)
Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dịu án trang ... (17/07/2017)
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... (29/09/2017)
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai ... (18/12/2017)
Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp ... (26/04/2019)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn