Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 827 trong 1024, văn bản 41301 đến 41350 trong 51166 văn bản.
121/BC-UBND 21/06/2024 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II năm 2024
122/BC-UBND 21/06/2024 Về việc kéo dài thời gian giải ngân đối với danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nguồn tiết kiệm chi, tăng thu năm 2023 không thuộc kế hoạch trung hạn, đến hết ngày 31/01/2024 chưa giải ngân hết
4571/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3338/KH-BTP ngày 18/6/2024 của Bộ Tư pháp
4572/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP và Thông tư số 04/2024/TT-BTP
4573/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Tân Tiến
4574/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v hướng dẫn thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”
4575/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ Tư pháp
4576/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-BTP, Quyết định số 1079/QĐ-BTPngày 11/6/2024 của Bộ Tư pháp
4577/UBND-KTN 21/06/2024 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
4578/UBND-KTTH 21/06/2024 Phương án xử lý thửa đất số 332, Tờ bản đồ số 3, phường Cẩm An, thành phố Hội An (STN)!
4579/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v báo cáo nguồn tăng thu NSĐP năm 2023 thực hiện cải cách tiền lương năm 2024
4581/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v thực hiện Công văn số 2514-CV/TU ngày 26/4/2024 của Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
4582/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v tăng tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy
4583/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v khẩn trương giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp
4584/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
4585/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Trung tâm dữ liệu quốc gia
4586/UBND-KTN 21/06/2024 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
4587/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v tổng hợp, cung cấp thông tin về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
4588/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v điều chỉnh giao chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước và tỷ lệ điều tiết ngân sách thị xã Điện Bàn năm 2024
4589/UBND-TD 21/06/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
4590/UBND-TD 21/06/2024 V/v hướng dẫn đơn của ông Đỗ Phú Tĩnh
4591/UBND-TD 21/06/2024 V/v chuyển đơn của bà Lê Thị Kim Dung - là người dân mua đất dự án Cầu Hưng – Lai Nghi
4592/UBND-KGVX 21/06/2024 Đăng ký danh sách tên miền quốc gia ".vn" giữ chỗ, bảo vệ
4593/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v giám sát Dự án “Xây dựng cơ chế phát triển bền vững tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn miền núi tỉnh Quảng Nam”
4594/UBND-KTN 21/06/2024 V/v bổ sung một số nội dung có liên quan đến lĩnh vực dân tộc
4595/UBND-KTTH 21/06/2024 điều chỉnh dự toán năm 2024 đã giao cho Trường Đại học Quảng Nam
4596/UBND-KGVX 21/06/2024 V/v tăng cường kiểm tra, rà soát và triển khai hỗ trợ các hộ gia đình đủ điều kiện xây dựng nhà ở theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND
4597/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v tham mưu khen thưởng theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4598/UBND-KTN 21/06/2024 V/v đôn đốc tham mưu dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
4599/UBND-TH 21/06/2024 Tham mưu trả lời kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn tại Báo cáo số 313-BC/HU ngày 18/6/2024
4600/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v giới thiệu Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
4601/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v giới thiệu Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
4602/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v chuyển đơn của Ông Võ Văn Thiện
4603/UBND-KTTH 21/06/2024 Góp ý về hồ sơ dự thảo Nghị định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% (CTQna)!
4604/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính
4606/UBND-KTN 21/06/2024 V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
4607/UBND-KTN 21/06/2024 V/v thực hiện Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BNNPTNT ngày 13/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4608/UBND-KTN 21/06/2024 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng
4609/UBND-KTN 21/06/2024 V/v thực hiện Thông tư số 07/2024/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
4611/UBND-KTN 21/06/2024 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
4612/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v điều hành công tác trao thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
4614/UBND-KGVX 21/06/2024 Điều chỉnh thiết kế chi tiết và dự toán Dự án: Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung
4615/UBND-KGVX 21/06/2024 Cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn giải pháp kết nối, liên thông các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia
1500/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
1501/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2022 và kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022
1502/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030
1503/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1504/QĐ-UBND 21/06/2024 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
1505/QĐ-UBND 21/06/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhân; đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.
1506/QĐ-UBND 21/06/2024 Chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đông Giang và đấu nối tại huyện Đông Giang của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn