Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
8347/ĐA-UBND 01/12/2023 Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
3385/ĐA-UBND 01/06/2023 Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
7744/ĐA-UBND 23/11/2022 Thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
6577/ĐA-UBND 07/10/2022 Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
6210/ĐA-UBND 22/09/2022 Thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
5961/ĐA-UBND 13/09/2022 Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Địa chính viên hạng III năm 2022
122/ĐA-UBND 10/01/2022 Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
8550/ĐA-UBND 30/11/2021 Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
7484/ĐA-UBND 22/10/2021 Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
5279/ĐA-UBND 13/08/2021 Thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Bảo tồn
thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn