Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 335, văn bản 651 đến 700 trong 16729 văn bản.
3407/UBND-NCKS 02/06/2023 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên
3408/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh
3409/UBND-TD 02/06/2023 V/v chuyển đơn của bà Trương Thị Tuấn
3411/UBND-NCKS 02/06/2023 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia tố tụng vụ án hành chính do bà Ngô Thị Sương khởi kiện
3412/UBND-KTN 02/06/2023 V/v vận hành các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đến cuối vụ Hè Thu năm 2023
3414/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh và tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19
3415/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 30/5/2023 của Tỉnh ủy
3416/UBND-KTTH 02/06/2023 Báo cáo, tham mưu toàn diện về công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh
3417/UBND-KTTH 02/06/2023 V/v phối hợp tháo gỡ việc phê duyệt KHLCNT một số gói thầu thuốc
3418/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v tham mưu giải quyết các nội dung liên quan đến Quỹ Khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh
3419/UBND-KTTH 02/06/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 296-CV/BCSĐ ngày 01/6/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
3420/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v hỗ trợ thực hiện chương trình Ký sự tài liệu
3422/UBND-KTN 02/06/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi
3423/UBND-TH 02/06/2023 Chuẩn bị nội dung, các điều kiện ký kết Biên bản hợp tác với tỉnh Chămpasak, Lào
3424/UBND-NCKS 02/06/2023 Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 293-CV/BCSĐ ngày 01/6/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
3425/UBND-NCKS 02/06/2023 V/v thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ
3426/UBND-TH 02/06/2023 Điều chỉnh Thông báo số 163/TB-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh
3427/UBND-TD 02/06/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Ngô Xuân Ngự
3429/UBND-TD 02/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Bùi Văn Hay
3432/UBND-TD 02/06/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Trần Minh Tân
3433/UBND-TD 02/06/2023 V/v hướng dẫn đơn của bà Ngô Lê Kim Ngọc
3434/UBND-TD 02/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Trần Văn Tín
3435/UBND-NCKS 02/06/2023 V/v thực hiện một số nội dung theo yêu cầu của của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2149/BTP-PBGDPL
3436/UBND-NCKS 02/06/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 25/5/2023 của Sở Tư pháp
3437/UBND-NCKS 02/06/2023 V/v báo cáo sơ kết thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP theo yêu cầu của Bộ Tư pháp
3438/UBND-KTN 02/06/2023 V/v giải quyết vướng mắc dự án Khu nhà ở công nhân Tam Hiệp
3439/UBND-KTN 02/06/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai
3440/UBND-KTN 02/06/2023 V/v điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4), thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành.
3441/UBND-TD 02/06/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của gia đình bà Nguyễn Thị Nhường
3442/UBND-KTN 02/06/2023 V/v đầu tư xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ
3443/UBND-KTTH 02/06/2023 V/v chi thanh toán tiền ăn nghỉ cho nhân viên y tế sau đợt tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 cách ly tập trung tại khách sạn không có quyết định thành lập khu cách ly tập trung
3444/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X
3377/UBND-KTN 01/06/2023 V/v dừng thực hiện để nghiệm thu, quyết toán dự án Cụm công nghiệp Nông Sơn
3379/UBND-KTN 01/06/2023 V/v liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trái phép gần bờ của ngư dân tỉnh Quảng Nam
3380/UBND-KGVX 01/06/2023 V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023
3381/UBND-KTN 01/06/2023 V/v hỗ trợ các loại tài sản khai thác nghề sông bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa tại xã Tam Quang và xã Tam Giang, huyện Núi Thành
3382/UBND-KTTH 01/06/2023 V/v trả lời đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 824/SYT-NVD ngày 17/4/2023
3383/UBND-KTTH 01/06/2023 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Quảng Nam
3387/UBND-TH 01/06/2023 Xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất các nội dung liên quan
3388/UBND-TH 01/06/2023 Đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
3389/UBND-TH 01/06/2023 Giao Cục Thống kê tỉnh góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 501
3390/UBND-TD 01/06/2023 V/v thực hiện Công văn số 32/HĐND-VP ngày 18/5/2023 của HĐND tỉnh
3391/UBND-TD 01/06/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Lê Tần và một số công dân
3392/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Phạm Văn Cường
3393/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Mỹ
3394/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Trương Văn Lâm
3395/UBND-TD 01/06/2023 Về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Vân, bà Nguyễn Thị Kim Chi, bà Nguyễn Thị Tường Vy
3396/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chỉnh
3397/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Cư
3398/UBND-TD 01/06/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Lê Tấn Anh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn