Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 516, văn bản 51 đến 100 trong 25770 văn bản.
4325/UBND-KGVX 13/06/2024 Chuyển giao các tuyến vận động viên bóng đá trẻ tỉnh Quảng Nam
4326/UBND-KGVX 13/06/2024 Khen thưởng đột xuất cho Đội tuyển Bóng đá Quảng Nam sau 22 vòng thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia (V-League1) năm 2024
4327/UBND-KTTH 13/06/2024 V/v liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và giao đất ở tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Nữ bị ảnh hưởng dự án Phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước
4328/UBND-KTN 13/06/2024 V/v tham mưu văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch số 426-KH/TU ngày 05/6/2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam
4329/UBND-KTN 13/06/2024 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1), phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn
4330/UBND-KTN 13/06/2024 V/v dự thảo Kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh
4331/UBND-KTN 13/06/2024 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ
4332/UBND-KTN 13/06/2024 V/v triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS
4272/UBND-KGVX 12/06/2024 Đón, tiếp Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
4273/UBND-TH 12/06/2024 V/v xây dựng nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2024 (Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị)
4274/UBND-KTTH 12/06/2024 V/v dự án kè chống sạt lở tại những vị trí xung yếu khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My (UBND tỉnh trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh)
4275/UBND-KTN 12/06/2024 V/v phối hợp tham gia vận hành, chạy thử, bàn giao, tiếp nhận quản lý, vận hành Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp
4276/UBND-KTTH 12/06/2024 V/v đăng ký làm Ngân hàng phục vụ Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam” vốn vay WB
4277/UBND-KGVX 12/06/2024 Xin ý kiến về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
4279/UBND-NCKS 12/06/2024 V/v Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024
4280/UBND-TH 12/06/2024 V/v tập trung triển khai kết quả Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam
4281/UBND-KTTH 12/06/2024 Giải quyết nội dung kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2024!
4282/UBND-TH 12/06/2024 V/v xây dựng và tham mưu các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024
4284/UBND-KTN 12/06/2024 V/v Sổ đăng ký ruộng đất lập theo Chỉ thị số 299/TTg trên địa bàn huyện Phú Ninh
4285/UBND-KGVX 12/06/2024 V/v báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, ước thực hiện năm 2024 và xây dựng kế hoạch triển khai Đề án NNQG năm 2025
4286/UBND-KGVX 12/06/2024 V/v nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi
4287/UBND-KTN 12/06/2024 V/v dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
4288/UBND-KTTH 12/06/2024 V/v điều chỉnh kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước tại 05 công ty cổ phần do UBND tỉnh Quảng Nam quản lý
4289/UBND-KTTH 12/06/2024 Tình hình thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ (SKHĐT)!
4290/UBND-KTN 12/06/2024 V/v khẩn trương triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị loại I thuộc tỉnh
4292/UBND-KTTH 12/06/2024 Giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Sự kiện và Quảng cáo Thanh niên Quảng Nam!
4295/UBND-KTN 12/06/2024 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ XIII
4296/UBND-KTN 12/06/2024 V/v kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4297/UBND-NCKS 12/06/2024 V/v bắn đạn thật, diễn tập quân sự của Quân chủng Hải quân trên vùng biển tỉnh Quảng Nam
4298/UBND-NCKS 12/06/2024 V/v đánh giá tình hình, kết quả phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống
4299/UBND-NCKS 12/06/2024 V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
4300/UBND-TH 12/06/2024 V/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025
4301/UBND-TH 12/06/2024 Giới thiệu Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
4302/UBND-TH 12/06/2024 Tổng hợp báo cáo một số nội dung theo phản ánh của cơ quan báo chí nêu trong Điểm báo ngày 04/6/2024.
4303/UBND-KTN 12/06/2024 V/v báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp TKCN trên biển và trong vùng nước cảng biển và Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu thuyền trên biển
4304/UBND-KTN 12/06/2024 V/v tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
4305/UBND-NCKS 12/06/2024 V/v chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
4309/UBND-KGVX 12/06/2024 V/v khẩn trương triển khai thực hiện Dự án 7 về Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024
4310/UBND-TD 12/06/2024 V/v chuyển đơn của ông Đoàn Ngọc Dũng (An Sơn)
4311/UBND-TD 12/06/2024 V/v chuyển đơn của bà Đoàn Thị Kim Nguyệt (An Sơn)
4312/UBND-TD 12/06/2024 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Phước (Tiên Cẩm)
4313/UBND-TD 12/06/2024 V/v hướng dẫn, trả lời đơn của bà Võ Thị Năng
4314/UBND-TD 12/06/2024 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Phạm Phú Quốc
4315/UBND-TD 12/06/2024 V/v chuyển đơn của ông Dương Hứa Xương
4317/UBND-TD 12/06/2024 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Đình Xê
4318/UBND-TD 12/06/2024 V/v hướng dẫn, trả lời đơn của bà Kiều Thị A
4319/UBND-KTTH 12/06/2024 Đề xuất 01 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu (STC)!
4320/UBND-TH 12/06/2024 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 6 và Quý II năm 2024
4321/UBND-TH 12/06/2024 V/v tham mưu Đề cương tổng quát Báo chuyên đề phục vụ Báo cáo chính trị Đại hội XXII
4322/UBND-TH 12/06/2024 Triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn