Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 21 trong 334, văn bản 1001 đến 1050 trong 16696 văn bản.
3377/UBND-KTN 01/06/2023 V/v dừng thực hiện để nghiệm thu, quyết toán dự án Cụm công nghiệp Nông Sơn
3379/UBND-KTN 01/06/2023 V/v liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trái phép gần bờ của ngư dân tỉnh Quảng Nam
3380/UBND-KGVX 01/06/2023 V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023
3381/UBND-KTN 01/06/2023 V/v hỗ trợ các loại tài sản khai thác nghề sông bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa tại xã Tam Quang và xã Tam Giang, huyện Núi Thành
3382/UBND-KTTH 01/06/2023 V/v trả lời đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 824/SYT-NVD ngày 17/4/2023
3383/UBND-KTTH 01/06/2023 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Quảng Nam
3387/UBND-TH 01/06/2023 Xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất các nội dung liên quan
3388/UBND-TH 01/06/2023 Đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
3389/UBND-TH 01/06/2023 Giao Cục Thống kê tỉnh góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 501
3390/UBND-TD 01/06/2023 V/v thực hiện Công văn số 32/HĐND-VP ngày 18/5/2023 của HĐND tỉnh
3391/UBND-TD 01/06/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Lê Tần và một số công dân
3392/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Phạm Văn Cường
3393/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Mỹ
3394/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Trương Văn Lâm
3395/UBND-TD 01/06/2023 Về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Vân, bà Nguyễn Thị Kim Chi, bà Nguyễn Thị Tường Vy
3396/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chỉnh
3397/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Cư
3398/UBND-TD 01/06/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Lê Tấn Anh
3399/UBND-TD 01/06/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Kim Anh
3400/UBND-NCKS 01/06/2023 V/v thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
3401/UBND-KGVX 01/06/2023 V/v điều chỉnh Phụ lục V Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh
3402/UBND-TH 01/06/2023 V/v đăng ký danh mục nội dung trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) tổ chức tháng 7/2023.
3403/UBND-KGVX 01/06/2023 V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân
3404/UBND-KGVX 01/06/2023 V/v nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải trình cụ thể về việc thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu (lần 2)
3405/UBND-KTN 01/06/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land
3339/UBND-NCKS 31/05/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính (lần 2)
3340/UBND-KTN 31/05/2023 V/v rà soát các nội dung ủy quyền và trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
3341/UBND-NCKS 31/05/2023 V/v thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
3342/UBND-NCKS 31/05/2023 V/v thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3343/UBND-KTN 31/05/2023 V/v chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 kiểm tra về Công tác chống khai thác IUU, dự kiến tháng 10 năm 2023
3344/UBND-KTN 31/05/2023 V/v thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3345/UBND-KTN 31/05/2023 V/v dự Hội nghị về kiểm soát giết mổ động vật và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3347/UBND-KTTH 31/05/2023 V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3348/UBND-KTTH 31/05/2023 V/v hạn chế sử dụng ngoại hối
3349/UBND-KTTH 31/05/2023 V/v phân bổ lại nguồn thu tiền sử dụng đất UBND huyện Núi Thành đã nộp trả ngân sách tỉnh
3351/UBND-KTN 31/05/2023 V/v điều chỉnh dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An
3352/UBND-KGVX 31/05/2023 Giải quyết đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 30/5/2023!
3353/UBND-KGVX 31/05/2023 Góp ý dự thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật
3354/UBND-KGVX 31/05/2023 V/v kiểm tra, rà soát và thu hồi kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
3355/UBND-KTTH 31/05/2023 V/v chuyển đổi sang Giấy Đăng ký lập Văn phòng đại diện của tổ chức GIBTK/Mỹ
3357/UBND-KGVX 31/05/2023 Thống nhất tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2023!
3358/UBND-KTTH 31/05/2023 V/v cập nhập và cung cấp thông tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
3359/UBND-KTTH 31/05/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 284-CV/BCSĐ ngày 30/5/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
3360/UBND-NCKS 31/05/2023 V/v thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3361/UBND-NCKS 31/05/2023 về việc thực hiện Công văn số 1145/BTĐKT-P.III ngày 25/5/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
3362/UBND-NCKS 31/05/2023 Về việc tham mưu hiệp y khen thưởng
3363/UBND-TH 31/05/2023 V/v khai thác thông tin Hệ thống IOC tỉnh phục vụ chỉ đạo điều hành
3364/UBND-NCKS 31/05/2023 V/v vị trí đất xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động
3365/UBND-TH 31/05/2023 Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
3366/UBND-KGVX 31/05/2023 V/v thống nhất mức chi một số nội dung liên quan đến Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VI

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn