Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 22 trong 530, văn bản 1051 đến 1100 trong 26482 văn bản.
5136/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v người đại diện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tham gia tố tụng trong các vụ án về lĩnh vực đất đai
5137/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v vắng phiên tòa vụ án hành chính do bà Bùi Thị Nuôi khởi kiện
5138/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia phiên tòa vụ án hành chính do bà Nguyễn Thị Phượng khởi kiện
5139/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v hoàn chỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình cấp thẩm quyền theo quy định
5140/UBND-TH 11/07/2024 Hỗ trợ tiêu vặt và phê duyệt thành phần, số lượng cán bộ y tế tham gia khám chữa bệnh nhân đạo tại tỉnh Sê Koong - Lào năm 2024
5141/UBND-KTN 11/07/2024 V/v triển khai thực hiện khoản 6 Thông báo số 817-TB/TU ngày 04/7/2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam
5142/UBND-KTTH 11/07/2024 Rà soát lại phương án đề nghị xử lý tài sản Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên kết thúc hoạt động (STC)!
5143/UBND-KTTH 11/07/2024 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030
5144/UBND-KTTH 11/07/2024 Giới thiệu và triển khai Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính!
5145/UBND-KTTH 11/07/2024 V/v thực hiện Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 01/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5146/UBND-KTTH 11/07/2024 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Công văn hướng dẫn tổng kiểm kê!
5147/UBND-KTN 11/07/2024 V/v rà soát, báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
5148/UBND-KGVX 11/07/2024 V/v thực hiện Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
5149/UBND-KGVX 11/07/2024 V/v báo cáo, giải trình cụ thể các chỉ tiêu đề ra trong dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và Chương trình số 55-CTr/TU ngày 16/4/2024 của Tỉnh uỷ
5150/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v Góp ý Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa đối với TTHC cấp tỉnh
5151/UBND-KTN 11/07/2024 V/v bán đấu giá khối lượng đất san lấp dư thừa trong quá trình thi công dự án Hệ thống thu gom nước mặt Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành
5157/UBND-KTTH 11/07/2024 V/v đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024
5158/UBND-KTTH 11/07/2024 Phân loại phương tiện để xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế (CTQNa)!
5159/UBND-KTTH 11/07/2024 V/v phương án bù hụt thu dự toán; sử dụng nguồn thu để lại chi theo mục tiêu, nguồn tăng thu xổ số kiến thiết và nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023
5160/UBND-KTTH 11/07/2024 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025
5161/UBND-TD 11/07/2024 V/v trả lời đơn của bà Kiều Thị A
5162/UBND-TD 11/07/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu
5163/UBND-TD 11/07/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bích Chi
5164/UBND-TD 11/07/2024 V/v chuyển đơn của ông Dương Văn Phước
5165/UBND-TD 11/07/2024 V/v chuyển đơn của bà Vũ Thị Oanh
5166/UBND-TD 11/07/2024 V/v chuyển đơn của bà Đặng Thị Thành
5167/UBND-TD 11/07/2024 V/v tham mưu xử lý vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kỷ
5168/UBND-TD 11/07/2024 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Cường
5169/UBND-NCKS 11/07/2024 Về thống nhất tiếp nhận vào làm viên chức
5170/UBND-KGVX 11/07/2024 V/v cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức; Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ
5171/UBND-KTN 11/07/2024 V/v góp ý việc lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5172/UBND-KTTH 11/07/2024 V/v báo cáo các nội dung chuẩn bị phục vụ Hội nghị của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công
5173/UBND-KGVX 11/07/2024 V/v tăng cường kêu gọi, vận động ủng hộ, đóng góp kinh phí thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh
5174/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc miễn tiền phạt vi phạm hành chính
5175/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo kiến nghị của Sở Tư pháp
5176/UBND-NCKS 11/07/2024 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
5179/UBND-KTN 11/07/2024 V/v chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn, mưa dông và thời tiết xấu trên biển
5115/UBND-TH 10/07/2024 V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
5116/UBND-NCKS 10/07/2024 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 18/HĐQLQ ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản lý Quỹ giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam
5117/UBND-NCKS 10/07/2024 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo định mức cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC do doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện
5118/UBND-KGVX 10/07/2024 Cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng Công nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2024
5119/UBND-KGVX 10/07/2024 Đề xuất đề tài tem bưu chính năm 2026
5120/UBND-KGVX 10/07/2024 Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5121/UBND-KGVX 10/07/2024 Tiếp tục tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng
5122/UBND-NCKS 10/07/2024 V/v có ý kiến cụ thể về điều kiện miễn tiền phạt vi phạm hành chính
5123/UBND-NCKS 10/07/2024 V/v tham mưu ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Công văn số 754-CV/BCSĐ ngày 09/7/2024
5126/UBND-KTN 10/07/2024 V/v báo cáo kết quả năm 2024 và đề xuất kế hoạch năm 2025 thực hiện Tiểu Dự án 1 Dự án 3; xây dựng kế hoạch 2025 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
5128/UBND-NCKS 10/07/2024 V/v báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
5130/UBND-KGVX 10/07/2024 V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2029
5132/UBND-KTN 10/07/2024 V/v đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2025

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn