Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 307 trong 331, văn bản 15301 đến 15350 trong 16545 văn bản.
3214/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v triển khai Quyết định về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
3215/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v tham mưu trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần STO về tiếp tục thực hiện dự án sau khi được thông tin về Kết luận thanh tra
3216/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v nghiên cứu giải quyết nội dung đề nghị của UBND thành phố Hội An.
3217/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v kinh phí đón tiếp, làm việc với Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
3218/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v giao nhiệm vụ chủ dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB
3219/UBND-KTN 26/05/2023 V/v tiếp tục phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam
3220/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v phương án bố trí nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2023 để thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB
3221/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2545/UBND-KTN ngày 27/4/2023
3222/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2018/BTP-VP ngày 22/5/2023
3223/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v thông báo lịch làm việc của Thanh tra Chính phủ (lần 5)
3224/UBND-TH 26/05/2023 Đón tiếp, làm việc với đoàn công tác Tổ chức VVA-Mỹ
3225/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v triển khai dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
3226/UBND-TH 26/05/2023 Xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất các nội dung liên quan
3227/UBND-NCKS 26/05/2023 Về việc góp ý Thông tư quy định Nội quy và Quy chế quy định về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
3228/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v chủ trương thuê dịch vụ để thực hiện một số công việc trong quy trình số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3230/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v đánh giá về cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế cấp huyện
3231/UBND-KTN 26/05/2023 V/v hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở may mặc đang hoạt động ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước
3232/UBND-KTN 26/05/2023 V/v điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Khu nhà xưởng cho thuê của Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp
3234/UBND-KTN 26/05/2023 V/v bổ sung ngành nghề CCN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình
3235/UBND-TD 26/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của bà Trần Thị Lan
3236/UBND-TD 26/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Vương Hữu Tú
3237/UBND-TD 26/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Phùng Ngọc Sơn
3238/UBND-TD 26/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Đinh Hợi
3239/UBND-TD 26/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Phạm Xuân Tùng
3241/UBND-KGVX 26/05/2023 Góp ý dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
3242/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
3243/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v trả lời nội dung liên quan đến đề nghị xác nhận thời gian công tác của ông Vàng Văn Ộ
3244/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3245/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v triển khai Công văn số 1893/LĐTBXH-TCGDNN ngày 24/5/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3246/UBND-KGVX 26/05/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện 03 CTMTQG liên quan lĩnh vực văn hóa
3187/UBND-TH 25/05/2023 Giao các Sở, ngành chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 12
3188/UBND-KGVX 25/05/2023 V/v chủ trương truyền hình trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh
3190/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v báo cáo nội dung Phiên họp giải trình theo Kế hoạch số 27/KH-HĐND về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022
3191/UBND-KGVX 25/05/2023 CV- Sở LĐTBXH tham mưu giải quyết chế độ bảo hiểm tan nạn lao động của ông Lê Văn Sỡ!
3192/UBND-KTN 25/05/2023 V/v hồ sơ điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất và kinh doanh nhựa Đạt Hòa - Chu Lai
3193/UBND-KTN 25/05/2023 V/v hoãn Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu về IUU
3194/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 theo Công văn số 452/TTg-KSTT
3195/UBND-TD 25/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Bích Diệp
3196/UBND-TD 25/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của bà Lê Thị Hiếu
3197/UBND-TD 25/05/2023 V/v trả lời đơn của ông Cao Sa
3198/UBND-TD 25/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Cao Sa
3199/UBND-TD 25/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Trần Xuân Lẫm và các hộ dân phía Đông đường Hùng Vương, phường An Sơn
3200/UBND-TD 25/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Bùi Xuân Tứ
3201/UBND-TD 25/05/2023 V/v tham mưu các văn bản chỉ đạo, xử lý về vụ việc của bà Nguyễn Thị Liên Hoa
3202/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v tham dự Hội nghị tổng kết và tham quan xây dựng mô hình điểm về công tác quốc phòng ở địa phương, Dân quân tự vệ trên địa bàn Quân khu 7
3203/UBND-KTN 25/05/2023 V/v thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 17/5/2023 của Văn phòng Chính phủ
3204/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v thống nhất điều chỉnh thời gian ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026
3205/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023)
3206/UBND-KTN 25/05/2023 V/v báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ thực hiện đóng Dự án BCC và dự án BCC-GEF
3207/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v ủy quyền dự Đại hội Hội Hưu trí huyện Đại Lộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn