Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 8 trong 533, văn bản 351 đến 400 trong 26648 văn bản.
5387/UBND-KTTH 22/07/2024 V/v dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5388/UBND-KTTH 22/07/2024 V/v khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
5389/UBND-KTTH 22/07/2024 V/v đăng ký thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
5390/UBND-KTTH 22/07/2024 phản hồi đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 127/TTr-SYT ngày 15/7/2024
5391/UBND-KTN 22/07/2024 V/v tham dự họp về lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5392/UBND-TH 22/07/2024 Chuẩn bị tài liệu, nội dung triển khai đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
5393/UBND-KTN 22/07/2024 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước
5394/UBND-KTN 22/07/2024 V/v triển khai sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020
5395/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024
5397/UBND-KTN 22/07/2024 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024
5398/UBND-KTTH 22/07/2024 Giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao “Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024”!
5399/UBND-KTN 22/07/2024 V/v hoạt động của các trạm đo mưa do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ
5400/UBND-KTN 22/07/2024 V/v thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia
5401/UBND-KTTH 22/07/2024 Ý kiến đối với việc chuẩn bị lập Đề nghị xây dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)!
5402/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia phiên tòa vụ án hành chính do ông Nguyễn Khắc Khứ khởi kiện
5403/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v vắng phiên tòa vụ án hành chính do bà Bùi Thị Nuôi khởi kiện
5404/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v vắng mặt và giao nhiệm vụ tham gia phiên tòa vụ án hành chính do ông Hoàng Thế Phiệt khởi kiện
5405/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ
5407/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính về lâm nghiệp
5408/UBND-NCKS 22/07/2024 V/v tham gia Hội thảo
5363/UBND-NCKS 19/07/2024 V/v thống nhất Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 698/TTr-SNV ngày 17/7/2024
5366/UBND-KTN 19/07/2024 V/v Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu (nước biển dâng) đến phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam: Thực trạng và giải pháp”
5368/UBND-TH 19/07/2024 Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2024
5369/UBND-TH 19/07/2024 Tham mưu bài viết: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Quảng Nam hiện nay và giải pháp trọng tâm cho thời gian tới
5370/UBND-KTN 19/07/2024 V/v triển khai Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 của Chính phủ
5371/UBND-KTN 19/07/2024 V/v Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh năm 2024 (GEFE 2024)
5372/UBND-NCKS 19/07/2024 V/v thống nhất Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 693/TTr-SNV ngày 15/7/2024
5373/UBND-KTTH 19/07/2024 V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
5374/UBND-KTTH 19/07/2024 V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024, Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 11/7/2024, Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh
5375/UBND-KTN 19/07/2024 V/v thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
5376/UBND-NCKS 19/07/2024 V/v tham mưu ý kiến trong vụ án hành chính do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Quảng - Quảng Nam khởi kiện
5377/UBND-KTTH 19/07/2024 V/v gia hạn, bổ sung và chuyển đổi sang Giấy Đăng ký lập Văn phòng đại diện của tổ chức VCF/Hoa Kỳ
5378/UBND-KGVX 19/07/2024 V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2024
5379/UBND-KTN 19/07/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh
5380/UBND-KGVX 19/07/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ hai mươi bốn
5381/UBND-NCKS 19/07/2024 Thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ tại Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024
5382/UBND-TH 19/07/2024 V/v tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024
5383/UBND-KGVX 19/07/2024 Công bố danh sách nền tảng số do các Bộ, ngành triển khai trên toàn quốc
5384/UBND-KTN 19/07/2024 V/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn cục bộ
5385/UBND-KTN 19/07/2024 V/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn cục bộ
5386/UBND-KGVX 19/07/2024 V/v thay đổi thời gian, bổ sung địa điểm viếng hương tại tỉnh Quảng Trị
5304/UBND-KTN 18/07/2024 V/v liên quan đến đề xuất dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thí điểm về dầu sinh học từ phế phẩm sinh học của Công ty TNHH LSMK (Hàn Quốc)
5305/UBND-KTN 18/07/2024 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc
5309/UBND-KTN 18/07/2024 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang
5310/UBND-NCKS 18/07/2024 V/v tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
5311/UBND-NCKS 18/07/2024 V/v tham mưu báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024 phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV
5312/UBND-NCKS 18/07/2024 V/v thực hiện Thông tư số 06/2024/TT-TTCP và Thông tư số 07/2024-TTCP ngày 01/7/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ
5313/UBND-NCKS 18/07/2024 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
5314/UBND-TD 18/07/2024 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Phụng
5315/UBND-NCKS 18/07/2024 V/v tham mưu thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn