Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 322, văn bản 501 đến 550 trong 16092 văn bản.
637/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
638/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
639/QĐ-UBND 31/03/2023 Phê duyệt chủ trương mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thanh tra giao thông cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
640/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc bổ sung dự toán chi năm 2023 cho Ban Dân tộc tỉnh
641/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do tổ chức Children Of Vietnam (COV) tài trợ năm 2023 cho Hội Từ thiện tỉnh
642/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Hội Từ thiện tỉnh
643/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Nam
644/QĐ-UBND 31/03/2023 Phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (lần 2)
645/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh để thực hiện trả nợ gốc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
647/QĐ-UBND 31/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên
628/QĐ-UBND 30/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được chuẩn hóa trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vichức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
629/QĐ-UBND 30/03/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 12 cá nhân; đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành).
630/QĐ-UBND 30/03/2023 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
631/QĐ-UBND 30/03/2023 Về việc thay đổi thành viên Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
633/QĐ-UBND 30/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
634/QĐ-UBND 30/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) năm 2022 đã chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
635/QĐ-UBND 30/03/2023 Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 và ngân sách trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
636/QĐ-UBND 30/03/2023 Phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và giao chi tiết danh mục dự án của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
617/QĐ-UBND 29/03/2023 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
618/QĐ-UBND 29/03/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Phước Sơn
619/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam
620/QĐ-UBND 29/03/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân; đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam theo đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên
621/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc chuyển thôn thành tổ dân phố tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn.
622/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban liên lạc Hội Cựu quân nhân Tiểu đoàn Đặc công 91 Lam Sơn, Quảng Đà
623/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Đoàn Luật sư tỉnh
624/QĐ-UBND 29/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi năm 2023 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
626/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Lịch sử theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
602/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 08 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành).
603/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 06 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên).
604/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể; đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của huyện Điện Bàn năm 2022
605/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn)
606/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể; đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của huyện Duy Xuyên năm 2022
607/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể; đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của huyện Núi Thành năm 2022
608/QĐ-UBND 28/03/2023 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phước Sơn năm 2022
609/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022
611/QĐ-UBND 28/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tam Mỹ Tây của Công ty TNHH MTV xăng dầu Tam Mỹ
612/QĐ-UBND 28/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu số 32 của Công ty Cổ phần Anh Phát Petro - Chi nhánh Đà Nẵng
613/QĐ-UBND 28/03/2023 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam
614/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
615/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
616/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam và dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triể
32/QĐ-HĐTĐ 27/03/2023 Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất
33/QĐ-HĐTĐ 27/03/2023 Về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể
590/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho huyện Nam Giang và Tây Giang khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020
591/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện công tác bảo trì đường bộ
592/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 16 đặc công
593/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 và năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
594/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2023 của tổ chức Challenge for School Revival tài trợ cho UBND huyện Tây Giang
595/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh
596/QĐ-UBND 27/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn