Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 13 trong 44, văn bản 601 đến 650 trong 2165 văn bản.
369/TB-UBND 28/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại cuộc với huyện Tiên Phước về đăng ký phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2024
366/TB-UBND 27/11/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023
367/TB-UBND 27/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 18,
HĐND tỉnh khóa X
368/TB-UBND 27/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
361/TB-UBND 24/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương
362/TB-UBND 24/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp trực tuyến với UBND huyện Bắc Trà My về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
363/TB-UBND 24/11/2023 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 21/11/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
360/TB-UBND 22/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về danh mục trình bảo dưỡng, sửa chữa các trường học, y tế năm 2024
357/TB-UBND 21/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trao đổi về các hoạt động hợp tác giữa WWF và tỉnh Quảng Nam!
358/TB-UBND 21/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổng kết Năm Khởi nghiệp - Quảng Nam 2023!
359/TB-UBND 21/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản của các Sở, Ban, ngành, địa phương (đợt
354/TB-UBND 20/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp trực tuyến với UBND huyện Tây Giang về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
355/TB-UBND 20/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động quý III, lũy kế 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
356/TB-UBND 20/11/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ ô tô Savico Quảng Nam tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh
352/TB-UBND 17/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện tiền lương đối với
các lao động hợp tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
353/TB-UBND 17/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc trực tuyến với UBND huyện Phước Sơn để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
346/TB-UBND 16/11/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Huỳnh Thị Mai
347/TB-UBND 16/11/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Văn Hoa
348/TB-UBND 16/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng lực ngành y tế
tỉnh Quảng Nam” từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Italia
349/TB-UBND 16/11/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023
350/TB-UBND 16/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung trình kỳ họp 17, 18, HĐND tỉnh khóa X
351/TB-UBND 16/11/2023 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 13/11/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
344/TB-UBND 15/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam tại cuộc hợp Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh
345/TB-UBND 15/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tỉnh 9 tháng năm 2023
343/TB-UBND 14/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về các nội dung liên quan đến việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế
341/TB-UBND 13/11/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Huỳnh Thị Thu Thủy
342/TB-UBND 13/11/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc trực tuyến với UBND huyện Đông Giang để nghe tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
338/TB-UBND 10/11/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB các hồ chứa: Hố Khế, Cha Mai thuộc dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai và Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước
339/TB-UBND 10/11/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công trình/dự án do đơn vị làm chủ đầu tư
340/TB-UBND 10/11/2023 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2023
337/TB-UBND 09/11/2023 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 06/11/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
336/TB-UBND 08/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang
335/TB-UBND 07/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về Quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể một số nhiệm vụ chi đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
334/TB-UBND 06/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X
331/TB-UBND 03/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về dự án Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam
332/TB-UBND 03/11/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023
333/TB-UBND 03/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tổng kết hoạt động hè năm 2023
330/TB-UBND 02/11/2023 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 30/10/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
328/TB-UBND 01/11/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến
329/TB-UBND 01/11/2023 Về việc tiếp công dân tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
327/TB-UBND 31/10/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành, duy trì hoạt động thường xuyên các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh
326/TB-UBND 30/10/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các ngành báo cáo nội dung liên quan đến việc xác định đơn giá thuê đất dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Raico Việt Nam tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành
325/TB-UBND 27/10/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Võ Thị Xuyến
324/TB-UBND 26/10/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Thu Thủy
323/TB-UBND 25/10/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra năm 2022
322/TB-UBND 23/10/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng
320/TB-UBND 19/10/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉn
321/TB-UBND 19/10/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Văn Tranh
317/TB-UBND 18/10/2023 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/10/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
318/TB-UBND 18/10/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Tăng Thu

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn