Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 9, văn bản 1 đến 50 trong 413 văn bản.
2711/TTr-UBND 05/05/2023 Về việc đề nghị khen thưởng
2618/TTr-UBND 28/04/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2629/TTr-UBND 28/04/2023 Về phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025
2652/TTr-UBND 28/04/2023 Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
2653/TTr-UBND 28/04/2023 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình và đường dẫn (giai đoạn 1) trên địa bàn huyện Thăng Bình
2582/TTr-UBND 27/04/2023 Về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2599/TTr-UBND 27/04/2023 Về việc đề nghị khen thưởng
2601/TTr-UBND 27/04/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
2484/TTr-UBND 25/04/2023 Phê duyệt chủ trương thống nhất nội dung chi thanh toán tiền ăn nghỉ cho nhân viên y tế sau đợt tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 cách ly tập trung tại khách sạn không có quyết định thành lập khu cách ly tập trung từ nguồn kinh phí vận động, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2488/TTr-UBND 25/04/2023 Về chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2411/TTr-UBND 21/04/2023 Về phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025
2231/TTr-UBND 14/04/2023 Về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của huyện Thăng Bình đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2021
2232/TTr-UBND 14/04/2023 Về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố:
Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ
2233/TTr-UBND 14/04/2023 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ
2238/TTr-UBND 14/04/2023 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2023
2048/TTr-UBND 07/04/2023 Về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới
1979/TTr-UBND 05/04/2023 Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động
1847/TTr-UBND 30/03/2023 Về việc đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1756/TTr-UBND 28/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
1793/TTr-UBND 28/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
1670/TTr-UBND 23/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
1533/TTr-UBND 20/03/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1502/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà kết hợp cảng cá Tam Quang
1517/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc đề nghị thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
1520/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2023
1521/TTr-UBND 17/03/2023 Về phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025
1526/TTr-UBND 17/03/2023 Về chủ trương thay đổi vị trí xây dựng trạm y tế xã Bình Minh và xã Bình Hải, huyện Thăng Bình thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
1461/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
1471/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai gây ra trong năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam
1471/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai gây ra trong năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam
1473/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1473/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1488/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
1491/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
1408/TTr-UBND 15/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
1434/TTr-UBND 15/03/2023 Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1435/TTr-UBND 15/03/2023 Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1357/TTr-UBND 14/03/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh
1325/TTr-UBND 13/03/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1335/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn ĐTPT) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
1337/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 1 và phê duyệt chi tiết danh mục các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu d
1338/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1339/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 (trình HĐND tỉnh)
1340/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 1 và phê duyệt chi tiết danh mục các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu d
1341/TTr-UBND 13/03/2023 Xin ý kiến về nội dung dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Kết quả triển khai thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1342/TTr-UBND 13/03/2023 V/v Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
1343/TTr-UBND 13/03/2023 V/v Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 13, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
1347/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trình HĐND tỉnh)
1352/TTr-UBND 13/03/2023 Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1- Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1353/TTr-UBND 13/03/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn