Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 11, văn bản 1 đến 50 trong 545 văn bản.
8449/TTr-UBND 05/12/2023 Xin ý kiến thống nhất chủ trương bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
8453/TTr-UBND 05/12/2023 Về việc đề nghị thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Tiểu khu I - Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang
8469/TTr-UBND 05/12/2023 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
8470/TTr-UBND 05/12/2023 Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2024
8471/TTr-UBND 05/12/2023 Tờ trình về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024
8432/TTr-UBND 04/12/2023 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8336/TTr-UBND 01/12/2023 Về việc thông qua Nghị quyết quyết định tạm giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2024
8337/TTr-UBND 01/12/2023 Về việc thông qua Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8338/TTr-UBND 01/12/2023 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 144/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về thành lập Ban Nông nghiệp xã
8340/TTr-UBND 01/12/2023 Về việc phê duyệt bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành Công ty cổ phần
8349/TTr-UBND 01/12/2023 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
8353/TTr-UBND 01/12/2023 Đề nghị thông qua Kế hoạch tạm giao biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh năm 2024
8253/TTr-UBND 28/11/2023 Đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách tỉnh vay lại năm 2023!
8260/TTr-UBND 28/11/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8262/TTr-UBND 28/11/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức Cuộc thi, Hội thi, Hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam
8263/TTr-UBND 28/11/2023 Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025!
8264/TTr-UBND 28/11/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8265/TTr-UBND 28/11/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thăm, tặng quà các đối tượng và các khoản hỗ trợ khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8202/TTr-UBND 27/11/2023 Đề nghị thống nhất ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8204/TTr-UBND 27/11/2023 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh
8205/TTr-UBND 27/11/2023 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh
8213/TTr-UBND 27/11/2023 Về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023 để cân đối dự toán chi năm 2024
8214/TTr-UBND 27/11/2023 Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s
8215/TTr-UBND 27/11/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
8217/TTr-UBND 27/11/2023 Đề nghị thống nhất sửa đổi, bổ sung điều 3 của Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam
8218/TTr-UBND 27/11/2023 Đề nghị phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh còn lại năm 2023
8153/TTr-UBND 24/11/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1- Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8147/TTr-UBND 23/11/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8089/TTr-UBND 22/11/2023 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022
8036/TTr-UBND 21/11/2023 Về việc đề nghị truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba
8042/TTr-UBND 21/11/2023 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư xây dựng dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (Tờ trình Thủ tướng)
8049/TTr-UBND 21/11/2023 Về việc tăng tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao; Địa điểm: Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ
7991/TTr-UBND 17/11/2023 Về việc bổ sung kế hoạch vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, sử dụng vốn vay Hàn Quốc
7911/TTr-UBND 16/11/2023 Đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023
7941/TTr-UBND 16/11/2023 Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn huyện Đông Giang
7942/TTr-UBND 16/11/2023 Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn huyện Núi Thành
7845/TTr-UBND 15/11/2023 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Trạm biến áp 110kV Đông Giang và đấu nối
7896/TTr-UBND 15/11/2023 Đề nghị thống nhất nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Tiểu khu I - Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang
7843/TTr-UBND 14/11/2023 Về việc thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trong lĩnh vực báo chí vào Mục 1 phần III Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá
7764/TTr-UBND 13/11/2023 Về chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước
7284/TTr-UBND 26/10/2023 Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
6941/TTr-UBND 11/10/2023 Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động
6942/TTr-UBND 11/10/2023 Về việc đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
6943/TTr-UBND 11/10/2023 về việc đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
6837/TTr-UBND 09/10/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
6449/TTr-UBND 21/09/2023 Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông
6412/TTr-UBND 20/09/2023 Về việc thông qua Nghị quyết về quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023
6338/TTr-UBND 19/09/2023 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Công an viên, Thôn/khối đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
6383/TTr-UBND 19/09/2023 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6329/TTr-UBND 18/09/2023 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn