Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 19 trong 426, văn bản 901 đến 950 trong 21257 văn bản.
8443/UBND-KTN 05/12/2023 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mua bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, an toàn lao động và môi trường công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
8444/UBND-KTN 05/12/2023 V/v hoàn trả 50% tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Lô B3, B4 Cụm công nghiệp Tinh dầu quế, tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
8446/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy
8447/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v tham mưu triển khai Kế hoạch tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
8448/UBND-KGVX 05/12/2023 Về Đề án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8450/UBND-KTTH 05/12/2023 Triển khai quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng, dầu!
8451/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
8452/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2001-CV/TU ngày 29/9/2023 về việc liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
8454/UBND-KTN 05/12/2023 V/v tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về triển khai, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
8455/UBND-TH 05/12/2023 Cung cấp thông tin về bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
8456/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v tham mưu hiệp y khen thưởng
8457/UBND-KTTH 05/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 84/2023/NĐ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ!
8458/UBND-KTTH 05/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 của Chính phủ!
8459/UBND-KTN 05/12/2023 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng nông thôn mới của các huyện còn “trắng” xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
8460/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh
8461/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ
8462/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo Nghi quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
8463/UBND-KTN 05/12/2023 V/v chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hồ sơ Trạm định vị GPS Quảng Nam
8464/UBND-KTN 05/12/2023 V/v rà soát các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất
8465/UBND-TD 05/12/2023 V/v kiểm tra, xử lý đơn của bà Huỳnh Thị Một
8466/UBND-TD 05/12/2023 V/v hướng dẫn, trả lời kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Hội An liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai của công dân
8467/UBND-TD 05/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn An
8468/UBND-TD 05/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Đoàn Ngọc Thanh
8358/UBND-TH 04/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ
8359/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh năm 2024
8360/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8361/UBND-KTN 04/12/2023 V/v ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây truyền tải 220kV từ thủy điện Đăk Mi 1 đi thủy điện Đăk Mi 2
8363/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
8364/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn
8365/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc
8366/UBND-KTN 04/12/2023 V/v hoạt động tuyên truyền công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
8367/UBND-KTN 04/12/2023 V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
8369/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thẩm định giá
8370/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
8371/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 62/TB-HĐND ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
8372/UBND-KTTH 04/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ!
8373/UBND-KTTH 04/12/2023 Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”!
8374/UBND-KTTH 04/12/2023 Ủy quyền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2023!
8375/UBND-KTTH 04/12/2023 Tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh!
8376/UBND-KTTH 04/12/2023 Báo cáo tình hình xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030 trình HĐND tỉnh!
8377/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v phúc đáp Công văn số 3118/LĐTBXH-NCC ngày 20/11/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
8378/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ
8379/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung tại Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 và Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/023 của Thủ tướng Chính phủ
8380/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 và Thông tư số 71/2023/TT-BTC ngày 21/11/2023 của Bộ Tài chính
8381/UBND-TH 04/12/2023 Đón tiếp, làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam
8383/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
8384/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung tại Công văn số 9734/BKHĐT-PTDN ngày 21/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8385/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung tại Công văn số 12783/BTC-HCSN ngày 21/11/2023 của Bộ Tài chính
8386/UBND-TH 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 22/11/2023 của HĐND tỉnh.
8387/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn