Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 29 trong 882, văn bản 1401 đến 1450 trong 44084 văn bản.
305/BC-UBND 08/12/2023 Kết quả tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2023)
8547/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ
8548/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023
8549/UBND-KGVX 08/12/2023 V/v báo cáo thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
8550/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v thống nhất phân công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
8551/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch số 214/KH-CTĐTN&DHMT ngày 04/12/2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
8552/UBND-KTN 08/12/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8553/UBND-KTN 08/12/2023 V/v rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh
8554/UBND-KTN 08/12/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8555/UBND-KTN 08/12/2023 V/v giải quyết các nội dung liên quan đến luồng hàng hải Kỳ Hà và phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Kỳ Hà
8557/UBND-KTN 08/12/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
8558/UBND-KTN 08/12/2023 Tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2890/KH-TTCP ngày 28/11/2023 của Thanh tra Chính phủ
8559/UBND-KTTH 08/12/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 13305/BTC-TCDN ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến cử người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn nhà nước
8560/UBND-KTTH 08/12/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 13336/BTC-NSNN ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc thông báo bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách địa phương
8561/UBND-KTTH 08/12/2023 Báo cáo tình hình doanh nghiệp tháng 11/2023!
8562/UBND-TH 08/12/2023 Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
2625/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc Học sinh miền Nam thành phố Tam Kỳ
2626/QĐ-UBND 08/12/2023 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)
2627/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc công nhận xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
2628/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc công nhận xã Tam Giang, huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
2629/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc công nhận xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
2630/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc công nhận xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
2631/QĐ-UBND 08/12/2023 Về việc công nhận xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
2632/QĐ-UBND 08/12/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết địnhsố 2719/QĐ-UB ngày 09/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam
8523/UBND-KTN 07/12/2023 V/v báo cáo tổng kết và thực hiện quyết toán hoàn thành Dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8524/UBND-KTN 07/12/2023 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tiên Phước để thực hiện dự án Khu tưởng niệm Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà
8525/UBND-KTN 07/12/2023 V/v thẩm định, ý kiến về công nghệ dự án đầu tư trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
8526/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt
8527/UBND-TD 07/12/2023 V/v thông tin, trả lời đơn của ông Lê Văn Vân
8528/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Xuân
8529/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Đăng Chương
8530/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Hoa
8532/UBND-KGVX 07/12/2023 V/v quan tâm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8533/UBND-KTTH 07/12/2023 Ý kiến đối với phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của VCB hình thành sau cổ phần hóa!
8534/UBND-KTTH 07/12/2023 Tình hình đầu tư nước ngoài quý IV năm 2023 và cả năm 2023!
8535/UBND-KTTH 07/12/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 05/12/2023
8536/UBND-KTTH 07/12/2023 V/v giải quyết đề nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
8537/UBND-KTN 07/12/2023 V/v tham gia góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
8538/UBND-KTN 07/12/2023 V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và Dự thảo danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng
8539/UBND-KTN 07/12/2023 V/v tham gia Ngày hội sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023
8540/UBND-KTN 07/12/2023 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
8541/UBND-KTN 07/12/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8542/UBND-KTN 07/12/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
8543/UBND-NCKS 07/12/2023 V/v giao nhiệm vụ tham gia tố tụng vụ án hành chính do Lê Nin kháng cáo
8544/UBND-KTN 07/12/2023 V/v liên quan kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế” thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam
8545/UBND-KGVX 07/12/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng và triển khai các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025
8546/KH-UBND 07/12/2023 Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2623/QĐ-UBND 07/12/2023 Phê duyệt thiết kế - dự toán công trình Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án Trạm cắt 220 kV Đăk Ooc và các đường dây 220 kV đấu nối Nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam tại huyện Nam Giang
2624/QĐ-UBND 07/12/2023 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 2708/QĐ-UB ngày 21/8/2002 và Quyết định số 2788/QĐ-UB ngày 11/7/2003 của UBND tỉnh
380/TB-UBND 07/12/2023 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 05/12/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn