Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 5, văn bản 201 đến 225 trong 225 văn bản.
96/QĐ-VPUBND 19/09/2023 Thành lập Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ UBND xã Tà Bhing xây dựng, triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo
57/QĐ-VPUBND 23/05/2023 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
54/QĐ-VPUBND 16/05/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Địa điểm: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
53/QĐ-VPUBND 15/05/2023 Giao dự toán chi ngân sách thực hiện mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài sản năm 2023 (đợt 1)
52/QĐ-VPUBND 12/05/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bảo trì hệ thống điều hoà không khí tại VP UBND tỉnh
51/QĐ-VPUBND 10/05/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo trì hệ thống điều hoà không khí tại VP UBND tỉnh
50/QĐ-VPUBND 09/05/2023 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Sửa chữa một số hạng mục thuộc công trình Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh
48/QĐ-VPUBND 08/05/2023 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thàu mua sắm bàn ghế khu nhà A
49/QĐ-VPUBND 08/05/2023 Phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống điều hoà không khí tại VP UBND tỉnh
47/QĐ-VPUBND 05/05/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Quản lý dự án Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Địa điểm: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
45/QĐ-VPUBND 28/04/2023 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bàn ghế tại Khu nhà A, Văn phòng UBND tỉnh
46/QĐ-VPUBND 28/04/2023 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc công trình Trụ sở làm việc Văn phòng UBND tỉnh
41/QĐ-VPUBND 21/04/2023 giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện sửa chữa nhà truyền thống Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh
40/QĐ-VPUBND 19/04/2023 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
39/QĐ-VPUBND 12/04/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Đỗ Thị Quyên
38/QĐ-VPUBND 11/04/2023 Bổ sung dự toán chi năm 2023 cho Trung tâm phục vụ Hành chính công Quảng Nam
37/QĐ-VPUBND 07/04/2023 Về việc cho phép triển khai thực hiện sáng kiến trong năm 2023
36/QĐ-VPUBND 05/04/2023 Về việc hủy Quyết định số 32/QĐ-VPUBND ngày 24/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu năm 2023
33/QĐ-VPUBND 03/04/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức , Nguyễn Thị Kim Phương
34/QĐ-VPUBND 03/04/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Thái Huy Hùng
31/QĐ-VPUBND 24/03/2023 Phê duyệt dự toán gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2023
32/QĐ-VPUBND 24/03/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu năm 2023
25/QĐ-VPUBND 15/03/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Khối Văn phòng Trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023
24/QĐ-VPUBND 02/03/2023 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của VP UBND tỉnh.
23/QĐ-VPUBND 01/03/2023 Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
20/QĐ-VPUBND 28/02/2023 Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
21/QĐ-VPUBND 28/02/2023 Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, giai đoạn 2022-2025
22/QĐ-VPUBND 28/02/2023 Về việc cử bà Trần Thị Kim Phượng phụ trách, điều hành Phòng Nội chính – Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
19/QĐ-VPUBND 27/02/2023 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
16/QĐ-VPUBND 24/02/2023 Tiếp nhận và phân công ông Nguyễn Châu Ngọc
17/QĐ-VPUBND 24/02/2023 Bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ cho Hội đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng tại tỉnh Lâm Đồng
18/QĐ-VPUBND 24/02/2023 Ban hành Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
14/QĐ-VPUBND 15/02/2023 Ban hành Nội quy Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
15/QĐ-VPUBND 15/02/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Nguyễn Thị Thùy Trang
12/QĐ-VPUBND 10/02/2023 Thành lập Tổ thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, giai đoạn 2022-2025
11/QĐ-VPUBND 08/02/2023 Thành lập Tổ kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm 2023
10/QĐ-VPUBND 17/01/2023 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023
09/QĐ-VPUBND 16/01/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
08/QĐ-VPUBND 13/01/2023 V/v ban hành bảng thời hạn bảo quản tài liệu của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tinh Quảng Nam
05/QĐ-VPUBND 11/01/2023 Phê duyệt bổ sung danh sách nhân sự đầu mối của các Sở, Ban, ngành hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.
06/QĐ-VPUBND 11/01/2023 Về việc phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023
07/QĐ-VPUBND 11/01/2023 Về việc phân bổ định suất hợp đồng lao động năm 2023
02/QĐ-VPUBND 05/01/2023 Phê duyệt dự toán gói thầu trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
03/QĐ-VPUBND 05/01/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
150/QĐ-VPUBND 30/12/2022 Công khai số liệu dự toán ngân sách NN năm 2023
152/QĐ-VPUBND 30/12/2022 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Văn phòng UBND tỉnh.
153/QĐ-VPUBND 30/12/2022 Bổ sug dự toán mua sắm hệ thống âm thanh và màn hình Led tại Hội trường và các phòng họp
154/QĐ-VPUBND 30/12/2022 bổ sung kinh phí thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
149/QĐ-VPUBND 28/12/2022 Giao nhiệm vụ phối hợp triển khai Tổng đài Dịch vụ hành chính công qua đầu số 1022 trên mạng viễn thông
151/QĐ-VPUBND 28/12/2022 Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Trần Công Lành

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn