Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
528/TTr-VPUBND 23/05/2023 Đề nghị điều chỉnh thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh
355/TTr-VPUBND 10/04/2023 Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
323/TTr-VPUBND 30/03/2023 Về việc xét nâng ngạch chuyên viên cao cấp
300/TTr-VPUBND 24/03/2023 Đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Địa điểm: 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
1444/TTr-VPUBND 23/12/2022 Về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
1408/TTr-VPUBND 15/12/2022 TỜ TRÌNH Đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
1387/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng thưởng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
1388/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022.
1390/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
1379/TTr-VPUBND 12/12/2022 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
1288/TTr-VPUBND 22/11/2022 Đề nghị phê duyệt dự toán: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023.
1245/TTr-VPUBND 10/11/2022 Tiếp tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
1246/TTr-VPUBND 10/11/2022 Tiếp tục đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
1187/TTr-VPUBND 28/10/2022 Tờ trình đề nghị bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
1140/TTr-VPUBND 19/10/2022 TỜ TRÌNH Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1130/TTr-VPUBND 18/10/2022 Về việc nâng lương thường xuyên đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo
1120/TTr-VPUBND 14/10/2022 Đề nghị thống nhất cho phép bổ sung hợp đồng thi công xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
1121/TTr-VPUBND 14/10/2022 Về việc đề nghị thẩm định và bố trí kinh phí để mua sắm hệ thống âm thanh và màn hình Led
980/TTr-VPUBND 09/09/2022 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh
(sửa chữa Khu nhà A)
974/TTr-VPUBND 08/09/2022 Đề nghị kiểm tra, phê duyệt Đề án Vị trí việc làm (Khối tổ chức hành chính) của Văn phòng UBND tỉnh
967/TTr-VPUBND 07/09/2022 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
948/TTr-VPUBND 31/08/2022 Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh
(sửa chữa Khu nhà A)
907/TTr-VPUBND 22/08/2022 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
740/TTr-VPUBND 08/07/2022 Về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng UBND tỉnh
705/TTr-VPUBND 28/06/2022 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
606/TTr-VPUBND 07/06/2022 Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin dự án: Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
520/TTr-VPUBND 17/05/2022 Tờ trình đề nghị ngạch công chức
517/TTr-VPUBND 16/05/2022 Đề nghị bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
282/TTr-VPUBND 18/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
258/TTr-VPUBND 14/03/2022 Về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
93/TTr-VPUBND 24/01/2022 Đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với công chức có thông báo nghỉ hưu
46/TTr-VPUBND 13/01/2022 Về việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
47/TTr-VPUBND 13/01/2022 Về việc đề nghị tặng thưởng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
50/TTr-VPUBND 13/01/2022 Về việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
17/TTr-VPUBND 06/01/2022 V/v đề nghị khen thưởng trong công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2021
1809/TTr-VPUBND 24/12/2021 Bổ sung kinh phí hoạt động năm 2021
1772/TTr-VPUBND 20/12/2021 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 07 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
1773/TTr-VPUBND 20/12/2021 Tờ trình đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
1563/TTr-VPUBND 12/11/2021 Về việc đề nghị phê duyệt Đề án số hoá tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Phông lưu trữ UBND tỉnh, giai đoạn 2022-2024
1537/TTr-VPUBND 09/11/2021 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
1528/TTr-VPUBND 08/11/2021 Phê duyệt dự toán: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Khối Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn