Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 47, văn bản 51 đến 100 trong 2348 văn bản.
534/VPUBND-KTN 25/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 3774/CTQNA-NVDTPC
535/VPUBND-KTN 25/05/2023 V/v giải quyết vướng mắc về đất đai sau cổ phần hóa Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam cho Công ty Cổ phần Giống nông nghiệp Quảng Nam
536/VPUBND-TH 25/05/2023 V/v xin ý kiến thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế Quyết định 33/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021) (lần 2)
530/VPUBND-KTN 24/05/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
531/VPUBND-NCKS 24/05/2023 V/v phúc đáp Công văn số 1203/LĐTBXH-VP của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
532/VPUBND-HCTC 24/05/2023 Tham gia thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2023.
533/VPUBND-HCTC 24/05/2023 Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III tại Quảng Nam năm 2024.
521/VPUBND-KTN 23/05/2023 V/v đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 22/5/2023
522/VPUBND-KTN 23/05/2023 V/v chuyển các văn bản của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường
523/VPUBND-QTTV 23/05/2023 Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh
524/VPUBND-KTTH 23/05/2023 V/v giải quyết vướng mắc về đất đai trong quá trình cổ phần hoá Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam tại xã Bình Trung huyện Thăng Bình
525/VPUBND-NCKS 23/05/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
526/VPUBND-KTN 23/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại OCOP Việt Nam tại Tờ trình số 02.2023/TTr-UBND ngày 18/5/2023
527/VPUBND-KGVX 23/05/2023 V/v xem xét, giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 16/5/2023
529/VPUBND-KGVX 23/05/2023 V/v chủ trương nghiên cứu mô hình nông nghiệp mặn để phủ xanh các vùng ven biển
518/VPUBND-KTN 22/05/2023 V/v ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
519/VPUBND-KTN 22/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 19/5/2023
520/VPUBND-KTN 22/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 98/TTr-LMHTX
503/VPUBND-KTN 19/05/2023 V/v tham mưu giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đông Giang và đấu nối
511/VPUBND-KTN 19/05/2023 V/v hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Việt Nam City Tour tại Công văn số 0905 AV/2023 ngày 09/5/2023
513/VPUBND-KTN 19/05/2023 Giải quyết đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 61/TTr-LĐTBXH ngày 18/5/2023!
514/VPUBND-KGVX 19/05/2023 Giải quyết đề nghị của UBND huyện Hiệp Đức tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 19/5/2023!
515/VPUBND-KGVX 19/05/2023 Tham gia tổ chức Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và Sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình
517/VPUBND-KTN 19/05/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 11/5/2023
497/VPUBND-NCKS 18/05/2023 V/v liên quan đến hồ sơ đề nghị điều chỉnh thực hiện lộ trình đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn
498/VPUBND-TD 18/05/2023 V/v tham gia ý kiến đối với kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Mãn
499/VPUBND-KGVX 18/05/2023 CV-STC-giải quyết đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 17/5/2023!
491/VPUBND-KTTH 17/05/2023 V/v bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 119/TTr-STNMT ngày 24/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
492/VPUBND-NCKS 17/05/2023 V/v giới thiệu Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ
493/VPUBND-KGVX 17/05/2023 Giới thiệu Nghị định số 17/2023 của Chính phủ; Quyết định số 8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 05/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 566, Công văn số 1156 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông báo số 129 của Văn phòng Chính phủ
494/VPUBND-KTN 17/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 34/TTr-SXD ngày 08/5/22023
495/VPUBND-KTN 17/05/2023 V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện Công điện 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
496/VPUBND-KTN 17/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 10/5/2023
482/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 09/5/2023
483/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v tham mưu giải quyết Tờ trình số 614/TTr-BQLGT ngày 12/5/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông
484/VPUBND-NCKS 16/05/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
485/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
486/VPUBND-KGVX 16/05/2023 V/v cho ý kiến đối với đề nghị của Bộ Y tế tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn có yếu tố nước ngoài
487/VPUBND-KGVX 16/05/2023 CV -chuyển Sở Nội vụ, giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại các Tờ trình số: 72/TTr-UBND ngày 16/5/2023, 73/TTr-UBND ngày 16/5/2023 và 74/TTr-UBND ngày 16/5/2023!
488/VPUBND-KGVX 16/05/2023 CV -chuyển Sở Nội vụ giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 12/5/2023!
489/VPUBND-KTN 16/05/2023 V/v thông tin về Khu gian hàng Đầu tư Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2023
490/VPUBND-KGVX 16/05/2023 V/v chuyển đơn kiến nghị
480/VPUBND-KTTH 15/05/2023 V/v giới thiệu Nghị định số 23/2023/NĐ-CP
472/VPUBND-NCKS 12/05/2023 V/v hoàn chỉnh hồ sơ theo đề nghị tại Công văn số 1123/CV-CAT-PV01 của Công an tỉnh
473/VPUBND-TD 12/05/2023 V/v thông tin về vụ việc của Công ty Cổ phần Chế phẩm sinh học Việt - Úc
475/VPUBND-KGVX 12/05/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 10/5/2023
476/VPUBND-NCKS 12/05/2023 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 2173/BNV-TL ngày 10/5/2023
470/VPUBND-KGVX 11/05/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Hội Tù yêu nước tỉnh về việc bổ sung kinh phí phát hành tập Ký sự “Kiên trung bất khuất” tập XII
467/VPUBND-KTN 10/05/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 05/5/2023
461/VPUBND-KTN 09/05/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Bestcon

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn