Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 40 trong 43, văn bản 1951 đến 2000 trong 2146 văn bản.
286/VPUBND-NCKS 22/03/2023 V/v góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính
287/VPUBND-KTN 22/03/2023 V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Trường Mẫu giáo Bình Minh tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức
279/VPUBND-KTN 21/03/2023 V/v tính pháp lý của Sổ đăng ký ruộng đất lập theo Chỉ thị số 299/TTg
280/VPUBND-KTN 21/03/2023 V/v chuyển giao quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thống kê tại huyện Duy Xuyên
282/VPUBND-KTN 21/03/2023 V/v chuyển văn bản của UBND huyện Tây Giang
283/VPUBND-KTN 21/03/2023 V/v kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị giao, cho thuê đất (đợt 3) dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 2)
284/VPUBND-KTTH 21/03/2023 V/v tổ chức World Vision International tại Việt Nam đi thăm hoạt động Chương trình Vùng tại huyện Nam Giang
285/VPUBND-KTN 21/03/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh năm 2023
275/VPUBND-KTN 20/03/2023 V/v gia hạn thời gian lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác đất san lấp dưa thừa trong quá trình thi công san nền công trình Nhà thi đấu đa năng huyện Nông Sơn, thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn
276/VPUBND-KTN 20/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 17/3/2023
277/VPUBND-KTN 20/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn về các hạng mục chi phí khác trong công tác vệ sinh môi trường
278/VPUBND-KTN 20/03/2023 V/v tham mưu giải quyết Báo cáo số 323/BC-BQLGT ngày 17/3/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông
260/VPUBND-KTN 17/03/2023 V/v thực hiện Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”
261/VPUBND-KTN 17/03/2023 V/v thống nhất đề cương, dự toán và bố trí kinh phí để xây dựng đề án: Phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với cây Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực
262/VPUBND-KTN 17/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi tại Công văn số 57/CT-P.XVH ngày 14/3/2023
263/VPUBND-KTN 17/03/2023 V/v chuyển văn bản của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường
264/VPUBND-KTN 17/03/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ Công Thương
266/VPUBND-HCTC 17/03/2023 V/v xin ý kiến vào dự thảo Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công
267/VPUBND-HCTC 17/03/2023 Tham gia thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
268/VPUBND-HCTC 17/03/2023 Đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự ” năm 2023.
269/VPUBND-HCTC 17/03/2023 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
270/VPUBND-KTN 17/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Công văn số 215/BQLNNPTNT-QLDAII ngày 15/3/2023
271/VPUBND-NCKS 17/03/2023 V/v đề nghị cho ý kiến thẩm định về đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường
272/VPUBND-QTTV 17/03/2023 Thảm định kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023
273/VPUBND-HCTC 17/03/2023 V/v góp ý dự thảo Danh mục hồ sơ cơ quan
274/VPUBND-HCTC 17/03/2023 Tham gia thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện việc mua sắm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác y tế trên địa bàn tỉnh
255/VPUBND-KTN 16/03/2023 V/v hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch xây dựng, phát triển Trung tâm, Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
256/VPUBND-KTN 16/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
257/VPUBND-HCTC 16/03/2023 Cấp mã số thẻ công chức.
258/VPUBND-KTN 16/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Sợi Hòa Thọ Thăng Bình về quan trắc, giám sát quá trình xả nước thải vào kênh thủy lợi
259/VPUBND-KGVX 16/03/2023 V/v giới thiệu Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ; các Thông tư của Bộ Y tế.
247/VPUBND-KTN 15/03/2023 V/v trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng và cải tạo Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam
248/VPUBND-KTN 15/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 88/BC-SKHĐT ngày 02/3/2023
251/VPUBND-KTN 15/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Hội An
252/VPUBND-KTN 15/03/2023 V/v chuyển giải quyết đề nghị của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
253/VPUBND-KTN 15/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
254/VPUBND-KTN 15/03/2023 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mai Đoàn tại Công văn số 03-2023/MĐ-CV ngày 13/3/2023
244/VPUBND-HCTC 14/03/2023 Thay đổi thành viên thuộc Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết dự toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước.
245/VPUBND-KTN 14/03/2023 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Thanh
246/VPUBND-KTN 14/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 105/BC-SKHĐT ngày 14/3/2023
234/VPUBND-KTN 13/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 03/3/2023
235/VPUBND-KTN 13/03/2023 V/v đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 171/TTr-BDT ngày 23/02/2023
236/VPUBND-KTN 13/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng về ký kết hợp đồng và thanh toán chi phí xử lý rác thải tai Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam
237/VPUBND-KTN 13/03/2023 V/v chế biến quặng vàng trên địa bàn huyện Phước Sơn
238/VPUBND-HCTC 13/03/2023 Công tác cải cách hành chính quý I năm 2023
239/VPUBND-HCTC 13/03/2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định về tinh giản biên chế
240/VPUBND-HCTC 13/03/2023 V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng 2023
242/VPUBND-TH 13/03/2023 Đề nghị góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Văn phòng trong năm 2022
243/VPUBND-KTN 13/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc
232/VPUBND-NCKS 10/03/2023 V/v chuyển giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Công văn số 466/UBND-NV ngày 07/3/2023

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn