Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 147 văn bản.
116/QĐ-VPUBND 29/11/2022 Công nhận sáng kiến áp dụng hiệu quả trong năm 2022
117/QĐ-VPUBND 29/11/2022 Phê duyệt danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh.
115/QĐ-VPUBND 22/11/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và thuê đường truyền hằng năm Dự án: Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
113/QĐ-VPUBND 18/11/2022 Bổ sung kinh phí phối hợp tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác tại thành phố Hà Nội
114/QĐ-VPUBND 18/11/2022 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ các phòng, ban, trung tâm năm 2022
112/QĐ-VPUBND 15/11/2022 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (ĐInh Văn Lợi)
110/QĐ-VPUBND 11/11/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện thực hiện sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (khu nhà A)
111/QĐ-VPUBND 11/11/2022 Phê duyệt chỉ định đơn vị lắp đặt cửa trượt tự động Nabco
109/QĐ-VPUBND 09/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt cửa trượt tự động Nabco
108/QĐ-VPUBND 28/10/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
107/QĐ-VPUBND 27/10/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện hệ thống tiếp công dân trực tuyến
106/QĐ-VPUBND 26/10/2022 Về việc thành lập Hội đồng xác định giá để bán xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn phòng UBND tỉnh
102/QĐ-VPUBND 07/10/2022 Ban hành Quy trình xét, công nhận hoạt động sáng kiến tại Văn phòng UBND tỉnh
100/QĐ-VPUBND 03/10/2022 Phê duyệt bổ sung danh sách nhân sự đầu mối của các Sở, Ban ngành hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
98/QĐ-VPUBND 30/09/2022 Về việc kiện toàn Ban Điều hành Website Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
99/QĐ-VPUBND 30/09/2022 Ban hành quy định khung nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh
97/QĐ-VPUBND 29/09/2022 Về việc phân bổ định suất hợp đồng lao động năm 2022
96/QĐ-VPUBND 26/09/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng UBND tỉnh
95/QĐ-VPUBND 23/09/2022 Thành lập Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ UBND xã Tà Bhing xây dựng, triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo
94/QĐ-VPUBND 22/09/2022 Thành lập Hội đồng xét sáng kiến.
93/QĐ-VPUBND 21/09/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh
92/QĐ-VPUBND 20/09/2022 Về việc cử công chức đi học Lớp trung cấp lý luận chính trị - a.Tân
88/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức (bà Đỗ Thị Quyên Sở NgV về KTTH VPUBND tỉnh)
89/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc điều động công chức
90/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức (bà Lê Duy Oanh Sở NgV về KGVX VPUBND tỉnh)
91/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức
(ông Lê Quang Hảo từ Sở TTTT về P Tổng hợp VPUBND tỉnh)
87/QĐ-VPUBND 16/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
84/QĐ-VPUBND 31/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sungvà dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc
HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
85/QĐ-VPUBND 31/08/2022 Bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ Ban liên lạc hưu trí Quảng Nam tại ĐN
82/QĐ-VPUBND 29/08/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
80/QĐ-VPUBND 25/08/2022 Về việc phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022
79/QĐ-VPUBND 16/08/2022 Phê duyệt đơn vị sửa chữa xe ô tô 92A 00416
78/QĐ-VPUBND 12/08/2022 Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị sửa chữa thang máy
77/QĐ-VPUBND 09/08/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức- Nguyễn Văn Mẫn
73/QĐ-VPUBND 01/08/2022 Về việc cử công chức, viên chức, người lao động tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2022
69/QĐ-VPUBND 28/07/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 18/QĐ-VPUBND ngày 24/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
64/QĐ-VPUBND 14/07/2022 Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.
63/QĐ-VPUBND 11/07/2022 Về việc thành lập Tổ sưu tầm hình ảnh, tư liệu trưng bày tại Phòng Truyền thống Văn phòng UBND tỉnh
62/QĐ-VPUBND 22/06/2022 Phê duyệt bổ sung danh sách nhân sự đầu mối của các Sở, Ban, ngành hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
60/QĐ-VPUBND 25/05/2022 Phê duyệt đơn vị cung cấp Bìa kẹp hồ sơ, tài liệu lưu trữ
57/QĐ-VPUBND 19/05/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
55/QĐ-VPUBND 18/05/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và dự toán chi tiết Dự án: Phần mềm Trung tâm Giám sát, điều hành
Đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
56/QĐ-VPUBND 18/05/2022 Về việc thành lập Tổ lựa chọn đơn vị bán đấu giá thanh lý xe ô tô thuộc Văn phòng UBND tỉnh
53/QĐ-VPUBND 09/05/2022 Về việc điều chuyển tài sản
52/QĐ-VPUBND 29/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2022
50/QĐ-VPUBND 26/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng xác định giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn phòng UBND tỉnh để thanh lý
45/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Ban hành Nội quy thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
46/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Về việc ủy quyền thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
47/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Phân công công chức theo dõi công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tinh
48/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn