Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 3, văn bản 51 đến 100 trong 129 văn bản.
95/QĐ-VPUBND 23/09/2022 Thành lập Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ UBND xã Tà Bhing xây dựng, triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo
94/QĐ-VPUBND 22/09/2022 Thành lập Hội đồng xét sáng kiến.
93/QĐ-VPUBND 21/09/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh
92/QĐ-VPUBND 20/09/2022 Về việc cử công chức đi học Lớp trung cấp lý luận chính trị - a.Tân
88/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức (bà Đỗ Thị Quyên Sở NgV về KTTH VPUBND tỉnh)
89/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc điều động công chức
90/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức (bà Lê Duy Oanh Sở NgV về KGVX VPUBND tỉnh)
91/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức
(ông Lê Quang Hảo từ Sở TTTT về P Tổng hợp VPUBND tỉnh)
87/QĐ-VPUBND 16/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
84/QĐ-VPUBND 31/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sungvà dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc
HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
85/QĐ-VPUBND 31/08/2022 Bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ Ban liên lạc hưu trí Quảng Nam tại ĐN
82/QĐ-VPUBND 29/08/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
80/QĐ-VPUBND 25/08/2022 Về việc phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022
79/QĐ-VPUBND 16/08/2022 Phê duyệt đơn vị sửa chữa xe ô tô 92A 00416
78/QĐ-VPUBND 12/08/2022 Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị sửa chữa thang máy
77/QĐ-VPUBND 09/08/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức- Nguyễn Văn Mẫn
73/QĐ-VPUBND 01/08/2022 Về việc cử công chức, viên chức, người lao động tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2022
69/QĐ-VPUBND 28/07/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 18/QĐ-VPUBND ngày 24/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
64/QĐ-VPUBND 14/07/2022 Bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.
63/QĐ-VPUBND 11/07/2022 Về việc thành lập Tổ sưu tầm hình ảnh, tư liệu trưng bày tại Phòng Truyền thống Văn phòng UBND tỉnh
62/QĐ-VPUBND 22/06/2022 Phê duyệt bổ sung danh sách nhân sự đầu mối của các Sở, Ban, ngành hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
60/QĐ-VPUBND 25/05/2022 Phê duyệt đơn vị cung cấp Bìa kẹp hồ sơ, tài liệu lưu trữ
57/QĐ-VPUBND 19/05/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
55/QĐ-VPUBND 18/05/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin và dự toán chi tiết Dự án: Phần mềm Trung tâm Giám sát, điều hành
Đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
56/QĐ-VPUBND 18/05/2022 Về việc thành lập Tổ lựa chọn đơn vị bán đấu giá thanh lý xe ô tô thuộc Văn phòng UBND tỉnh
53/QĐ-VPUBND 09/05/2022 Về việc điều chuyển tài sản
52/QĐ-VPUBND 29/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2022
50/QĐ-VPUBND 26/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng xác định giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn phòng UBND tỉnh để thanh lý
45/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Ban hành Nội quy thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
46/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Về việc ủy quyền thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
47/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Phân công công chức theo dõi công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tinh
48/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
49/QĐ-VPUBND 25/04/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Bảo hiểm công trình Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
44/QĐ-VPUBND 21/04/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
39/QĐ-VPUBND 19/04/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Mai Văn Sang)
40/QĐ-VPUBND 19/04/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (ĐỖ Minh Tiến)
41/QĐ-VPUBND 19/04/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Trần Thành Mỹ Lệ)
42/QĐ-VPUBND 19/04/2022 Về việc triển khai nghiên cứu sáng kiến trong năm 2022
43/QĐ-VPUBND 19/04/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Quảng)
38/QĐ-VPUBND 15/04/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh
(sửa chữa Khu nhà A)
37/QĐ-VPUBND 13/04/2022 Về việc kiện toàn tiểu đội tự vệ
35/QĐ-VPUBND 31/03/2022 Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức biệt phái
36/QĐ-VPUBND 31/03/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
31/QĐ-VPUBND 23/03/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Quản lý dự án, thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A) Địa điểm: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
32/QĐ-VPUBND 23/03/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A) Địa điểm: Số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
30/QĐ-VPUBND 21/03/2022 Giao dự toán chi NSNN đợt 2 năm 2022 ( sửa chữa nhà A)
29/QĐ-VPUBND 17/03/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ quét dọn, thu gom và xử lý rác tại khối VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
28/QĐ-VPUBND 15/03/2022 Về việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên
26/QĐ-VPUBND 24/02/2022 Về việc thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy Văn phòng UBND tỉnh
25/QĐ-VPUBND 22/02/2022 Về việc thay đổi danh sách nhân sự của Sở Tài nguyên và Môi trường được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn