Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 50 trong 94 văn bản.
12/BC-VPUBND 20/04/2023 Sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ
11/BC-VPUBND 11/04/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
10/BC-VPUBND 10/04/2023 Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chủ chốt Văn phòng UBND tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023
09/BC-VPUBND 07/04/2023 Kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định
của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ từ năm 2013 đến năm 2022
08/BC-VPUBND 30/03/2023 Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
07/BC-VPUBND 24/03/2023 Tổng hợp đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Phòng truyền thống Đoàn ĐBQ -HĐND-UBND tỉnh Địa điểm: 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
06/BC-VPUBND 21/03/2023 Kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
05/BC-VPUBND 14/03/2023 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023.
04/BC-VPUBND 28/02/2023 Kết quả thực hiện chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán -2023
03/BC-VPUBND 22/02/2023 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP và 117/2013/NĐ-CP, năm 2022
02/BC-VPUBND 15/02/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
01/BC-VPUBND 14/02/2023 Kết quả triển khai, thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022
72/BC-VPUBND 14/12/2022 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
68/BC-VPUBND 08/12/2022 Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2022
69/BC-VPUBND 08/12/2022 Hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
67/BC-VPUBND 30/11/2022 Số lượng công chức, viên chức được đánh giá, phân loại năm 2022
64/BC-VPUBND 29/11/2022 Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 của Văn phòng UBND tỉnh
65/BC-VPUBND 29/11/2022 Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh
66/BC-VPUBND 29/11/2022 Tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
62/BC-VPUBND 25/11/2022 Kết quả xét, công nhận sáng kiến năm 2022
63/BC-VPUBND 25/11/2022 Tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
60/BC-VPUBND 18/11/2022 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
58/BC-VPUBND 09/11/2022 Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
59/BC-VPUBND 09/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
56/BC-VPUBND 07/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng năm 2022
57/BC-VPUBND 07/11/2022 Kết quả công tác kết nghĩa năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
55/BC-VPUBND 01/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tại Văn phòng UBND tỉnh
53/BC-VPUBND 31/10/2022 Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cấp hạ tầng mạng, máy chủ hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh
54/BC-VPUBND 31/10/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
52/BC-VPUBND 21/10/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022.
50/BC-VPUBND 19/10/2022 Kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
51/BC-VPUBND 19/10/2022 Kết quả thực hiện và đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự” năm 2022.
49/BC-VPUBND 18/10/2022 Tình hình thực hiện dự án sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
47/BC-VPUBND 03/10/2022 Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đến tháng 9/2022
46/BC-VPUBND 30/09/2022 Đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa Trụ sở làm việc
45/BC-VPUBND 29/09/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2022.
44/BC-VPUBND 23/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời điểm 15/9/2022)
43/BC-VPUBND 15/09/2022 Về việc giải trình thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
42/BC-VPUBND 08/09/2022 Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số Quý III/2022
41/BC-VPUBND 07/09/2022 Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
40/BC-VPUBND 05/09/2022 Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
39/BC-VPUBND 30/08/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2022.
38/BC-VPUBND 26/08/2022 Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL
37/BC-VPUBND 22/08/2022 Tổng hợp đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
35/BC-VPUBND 16/08/2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X
30/BC-VPUBND 04/07/2022 Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đến tháng 6/2022
29/BC-VPUBND 30/06/2022 Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
26/BC-VPUBND 21/06/2022 Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị
27/BC-VPUBND 21/06/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
28/BC-VPUBND 21/06/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn