Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 50 trong 57 văn bản.
43/BC-VPUBND 15/09/2022 Về việc giải trình thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
42/BC-VPUBND 08/09/2022 Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số Quý III/2022
41/BC-VPUBND 07/09/2022 Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
40/BC-VPUBND 05/09/2022 Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
39/BC-VPUBND 30/08/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2022.
38/BC-VPUBND 26/08/2022 Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL
37/BC-VPUBND 22/08/2022 Tổng hợp đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
35/BC-VPUBND 16/08/2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X
30/BC-VPUBND 04/07/2022 Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đến tháng 6/2022
29/BC-VPUBND 30/06/2022 Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
26/BC-VPUBND 21/06/2022 Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị
27/BC-VPUBND 21/06/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
28/BC-VPUBND 21/06/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
25/BC-VPUBND 17/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ Lịch sử
24/BC-VPUBND 16/06/2022 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
22/BC-VPUBND 15/06/2022 Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
23/BC-VPUBND 15/06/2022 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022
21/BC-VPUBND 14/06/2022 Kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2022
20/BC-VPUBND 13/06/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
18/BC-VPUBND 30/05/2022 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022
17/BC-VPUBND 27/05/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Quý II và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
16/BC-VPUBND 13/05/2022 Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
15/BC-VPUBND 11/05/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
14/BC-VPUBND 05/05/2022 Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
13/BC-VPUBND 28/04/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa, công sở ” giai đoạn 2019 - 2025.
12/BC-VPUBND 21/04/2022 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
11/BC-VPUBND 01/04/2022 Công tác phối hợp tổ chức Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
10/BC-VPUBND 18/03/2022 Về việc hoàn thiện đề cương và dự toán chi tiết Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
08/BC-VPUBND 14/03/2022 Tóm tắt nội dung chính của Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
06/BC-VPUBND 09/03/2022 Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2021
07/BC-VPUBND 09/03/2022 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021
07/BC-VPUBND 09/03/2022 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021
05/BC-VPUBND 01/03/2022 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
04/BC-VPUBND 15/02/2022 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cái hành chính và chuyển đổi số
02/BC-VPUBND 18/01/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
01/BC-VPUBND 10/01/2022 Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng
66/BC-VPUBND 31/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong năm 202
65/BC-VPUBND 15/12/2021 Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
64/BC-VPUBND 09/12/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
61/BC-VPUBND 29/11/2021 Tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
60/BC-VPUBND 24/11/2021 Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy
59/BC-VPUBND 22/11/2021 Tiến độ hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X (tổ chức ngày 07-09/12/2021)
58/BC-VPUBND 11/11/2021 Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Văn phòng UBND tỉnh
57/BC-VPUBND 10/11/2021 Báo cáo việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập
56/BC-VPUBND 09/11/2021 Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác bảo vệ BMNN năm 2021
55/BC-VPUBND 08/11/2021 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
54/BC-VPUBND 05/11/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
53/BC-VPUBND 04/11/2021 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
52/BC-VPUBND 03/11/2021 Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
51/BC-VPUBND 28/10/2021 Báo cáo Tổng kết công tác kết nghĩa năm 2021

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn