Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 50 trong 189 văn bản.
10/QĐ-VPUBND 17/01/2023 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023
09/QĐ-VPUBND 16/01/2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
08/QĐ-VPUBND 13/01/2023 V/v ban hành bảng thời hạn bảo quản tài liệu của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tinh Quảng Nam
05/QĐ-VPUBND 11/01/2023 Phê duyệt bổ sung danh sách nhân sự đầu mối của các Sở, Ban, ngành hỗ trợ nhân viên bưu điện thực hiện trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.
06/QĐ-VPUBND 11/01/2023 Về việc phân bổ biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023
07/QĐ-VPUBND 11/01/2023 Về việc phân bổ định suất hợp đồng lao động năm 2023
02/QĐ-VPUBND 05/01/2023 Phê duyệt dự toán gói thầu trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
03/QĐ-VPUBND 05/01/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại Trụ sở làm việc Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
150/QĐ-VPUBND 30/12/2022 Công khai số liệu dự toán ngân sách NN năm 2023
152/QĐ-VPUBND 30/12/2022 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Văn phòng UBND tỉnh.
153/QĐ-VPUBND 30/12/2022 Bổ sug dự toán mua sắm hệ thống âm thanh và màn hình Led tại Hội trường và các phòng họp
154/QĐ-VPUBND 30/12/2022 bổ sung kinh phí thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
149/QĐ-VPUBND 28/12/2022 Giao nhiệm vụ phối hợp triển khai Tổng đài Dịch vụ hành chính công qua đầu số 1022 trên mạng viễn thông
151/QĐ-VPUBND 28/12/2022 Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Trần Công Lành
148/QĐ-VPUBND 27/12/2022 Giao dự toán chi NS năm 2023
140/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Hoàng Nguyên Thành
141/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Nguyễn Vinh Hiển
142/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Nguyễn Thị Lý
143/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Nguyễn Kim Châu
144/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức , Hoàng Thị Xuân
145/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ,Châu Quốc Bình
146/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức , Trần Thị Kiều Trâm
147/QĐ-VPUBND 26/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức Lê Minh An
137/QĐ-VPUBND 23/12/2022 Phê duyệt bổ sung danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh.
138/QĐ-VPUBND 23/12/2022 Bổ sung dự toán phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm và hỗ trợ thực hiện công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
139/QĐ-VPUBND 23/12/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy photocopy
135/QĐ-VPUBND 20/12/2022 Bổ sung dự toán kinh phí năm 2022
130/QĐ-VPUBND 19/12/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức La Thị Thanh Nga
131/QĐ-VPUBND 19/12/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức. Nguyễn Văn Viên
132/QĐ-VPUBND 19/12/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức . Đào Thị Thi
133/QĐ-VPUBND 19/12/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức . Trần Trung Kiên
134/QĐ-VPUBND 19/12/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức . Võ Hoàng Như Quỳnh
129/QĐ-VPUBND 16/12/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và thuê đường truyền hằng năm
Dự án: Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
126/QĐ-VPUBND 15/12/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy photocopy
127/QĐ-VPUBND 15/12/2022 Ban hành quy định mức chi nguồn kinh phí được trích lại cho Văn phòng UBND tỉnh từ nguồn thu thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.
123/QĐ-VPUBND 14/12/2022 Về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Mua sắm máy Photocopy
124/QĐ-VPUBND 14/12/2022 Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Mua sắm máy Photocopy
125/QĐ-VPUBND 14/12/2022 Về việc thành lập Tổ lựa chọn đơn vị bán đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Văn phòng UBND tỉnh
120/QĐ-VPUBND 13/12/2022 Tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ mục tiêu Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trong năm 2022.
121/QĐ-VPUBND 13/12/2022 Công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022.
122/QĐ-VPUBND 13/12/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy photocopy
118/QĐ-VPUBND 02/12/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, khoản 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VPUBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
116/QĐ-VPUBND 29/11/2022 Công nhận sáng kiến áp dụng hiệu quả trong năm 2022
117/QĐ-VPUBND 29/11/2022 Phê duyệt danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh.
115/QĐ-VPUBND 22/11/2022 Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và thuê đường truyền hằng năm Dự án: Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
113/QĐ-VPUBND 18/11/2022 Bổ sung kinh phí phối hợp tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác tại thành phố Hà Nội
114/QĐ-VPUBND 18/11/2022 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ các phòng, ban, trung tâm năm 2022
112/QĐ-VPUBND 15/11/2022 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (ĐInh Văn Lợi)
110/QĐ-VPUBND 11/11/2022 Bổ sung kinh phí thực hiện thực hiện sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (khu nhà A)
111/QĐ-VPUBND 11/11/2022 Phê duyệt chỉ định đơn vị lắp đặt cửa trượt tự động Nabco

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn