Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 389, văn bản 1 đến 50 trong 19405 văn bản.
901/QĐ-UBND 12/04/2024 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2024 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
902/QĐ-UBND 12/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
59/QĐ-BCĐ 11/04/2024 Phê duyệt danh sách các địa bàn thực hiện chuyển hóa năm 2024
885/QĐ-UBND 11/04/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể và 01 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh).
886/QĐ-UBND 11/04/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh).
887/QĐ-UBND 11/04/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Tỉnh đoàn Quảng Nam)
888/QĐ-UBND 11/04/2024 Chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án Khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC, thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
889/QĐ-UBND 11/04/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023
890/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thăng Bình
891/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn
892/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tiên Phước
893/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Quế Sơn
894/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Quế Sơn
896/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam - Chi nhánh thủy lợi Phú Ninh do không còn nhu cầu sử dụng
và giao cho Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My quản lý tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My
897/QĐ-UBND 11/04/2024 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất một số dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nam Giang
898/QĐ-UBND 11/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
899/QĐ-UBND 11/04/2024 Điều cộng và bổ nhiệm ông Đặng Bá Dự giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ
871/QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024
872/QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
873/QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đại Lộc
874/QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My
875/QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc
876/QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, Ban Quản lý rừng phòng hộ và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Bắc Trà My
877/QĐ-UBND 10/04/2024 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (pháp y)
882/QĐ-UBND 10/04/2024 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình
883/QĐ-UBND 10/04/2024 Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
861/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc công nhận xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
862/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc công nhận xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
863/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp
864/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
865/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phước Sơn
866/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Quảng Nam thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
867/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Nam Giang
868/QĐ-UBND 09/04/2024 Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Trọng Dương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam.
869/QĐ-UBND 09/04/2024 Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thống Nhất giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
870/QĐ-UBND 09/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Đông Giang
855/QĐ-UBND 08/04/2024 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức World Vision International (WVI) tài trợ (Nam Giang)!
856/QĐ-UBND 08/04/2024 Phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức World Vision International (WVI) tài trợ tại huyện Nam Trà My!
857/QĐ-UBND 08/04/2024 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi bò thịt tập trung tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Lân
858/QĐ-UBND 08/04/2024 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn
859/QĐ-UBND 08/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
56/QĐ-BVSTBPN 05/04/2024 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Nam
805/QĐ-UBND 05/04/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My năm 2023
806/QĐ-UBND 05/04/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 03 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2022 đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My).
807/QĐ-UBND 05/04/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 06 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023 (Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My).
808/QĐ-UBND 05/04/2024 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
809/QĐ-UBND 05/04/2024 Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước!
810/QĐ-UBND 05/04/2024 Hủy xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế Trần Quang Tin tại Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh!
811/QĐ-UBND 05/04/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Ninh
812/QĐ-UBND 05/04/2024 Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ - Quỹ đất huyện Phú Ninh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn