Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 27 trong 812, văn bản 1301 đến 1350 trong 40572 văn bản.
3597/UBND-KTN 09/06/2023 V/v giải quyết kiến nghị của công dân
3598/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/6/2023 của Bộ Y tế
3599/UBND-KGVX 09/06/2023 Triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
3600/UBND-KTN 09/06/2023 V/v rà soát công tác lập quy hoạch đô thi, quy hoạch xây dựng
3601/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v tuyển chọn giáo viên, giảng viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
3602/UBND-KTN 09/06/2023 V/v khai thác đất san lấp trong khu vực dự án Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn
3603/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 182/HĐND-VP ngày 02/6/2023
3604/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v mức chi đặc thù thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư
3605/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2022
3606/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế
3607/UBND-KTN 09/06/2023 V/v thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025
3608/UBND-KTN 09/06/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
3609/UBND-TH 09/06/2023 Xin thống nhất chủ trương tổ chức và tham gia các đoàn công tác quảng bá xúc tiến du lịch nước ngoài từ nguồn xã hội hóa
3610/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v gia hạn Giấy Đăng ký của tổ chức SCI/Anh
3611/UBND-TH 09/06/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 6/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
3612/UBND-TH 09/06/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án sáp nhập 03 đơn vị hành chính cấp huyện: Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ
3613/UBND-TH 09/06/2023 V/v tổ chức Hội nghị chuyên đề theo Thông báo số 58/TB-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh
3614/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v tham gia ý kiến Hồ sơ trình của Thanh tra Chính phủ
3615/UBND-KGVX 09/06/2023 CV -SDL giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Hà Nội Rich tại Công văn số 808-2023/HNR ngày 25/5/2023!
3616/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v phương án tự chủ giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
3617/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
3618/UBND-NCKS 09/06/2023 Về việc góp ý Dự thảo Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm Thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3619/UBND-TH 09/06/2023 V/v khẩn trương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.
3620/UBND-KTN 09/06/2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
3621/UBND-KTN 09/06/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
3623/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v xem xét hỗ trợ kinh phí phục vụ Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 15 làm việc tại tỉnh Quảng Nam
3624/UBND-TH 09/06/2023 V/v tham mưu báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
3625/UBND-TD 09/06/2023 V/v chuyển đơn của bà Hồ Thị Mai
3626/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
3627/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v bổ sung quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
3628/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v chuyển đơn bà Nguyễn Thị Thúy (lần 2)
3629/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với Công ty CP SX Sô Đa Chu Lai
3630/UBND-KTN 09/06/2023 V/v tham mưu xây dựng nội dung trình HĐND tỉnh
3631/UBND-KTN 09/06/2023 V/v triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02/6/2023
3632/UBND-KTN 09/06/2023 V/v thông tin chương trình Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Vương quốc Anh
3633/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách
3634/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v phối hợp triển khai Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2023
3635/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3636/KH-UBND 09/06/2023 Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
1182/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phục vụ Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, động viên quân, dân
đảo Cồn Cỏ và đảo Lý Sơn
1183/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Chi nhánh Doanh nghiệp TN thương mại và điện tử tin học Khánh Linh - tại Quảng Nam
1184/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty XNK Nông sản và Thực phẩm chế biến Đà Nẵng
1185/QĐ-UBND 09/06/2023 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trạm Y tế phường Tân Thạnh để quản lý, sử dụng vào mục đích Trạm Y tế tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
1186/QĐ-UBND 09/06/2023 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho UBND phường Tân Thạnh để xây dựng Khu thể dục thể thao phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
1187/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc giải quyết khiếu nại của của ông Châu Thái Thọ trú tại thôn
Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành
(lần hai)
1188/QĐ-UBND 09/06/2023 Quyết định phân công công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1189/QĐ-UBND 09/06/2023 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng
huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030
1190/QĐ-UBND 09/06/2023 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
1191/QĐ-UBND 09/06/2023 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Quế Sơn
1192/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn