Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 20, văn bản 1 đến 50 trong 961 văn bản.
5306/KH-UBND 18/07/2024 Tổ chức các hoạt động viếng hương và thăm gia đình chính sách tiêu biểu tại thị xã Điện Bàn nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
5307/KH-UBND 18/07/2024 Tổ chức các hoạt động viếng hương và thăm các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An, Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng
5308/KH-UBND 18/07/2024 Tổ chức các hoạt động viếng hương Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
5292/KH-UBND 17/07/2024 Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5252/KH-UBND 16/07/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 407-KH/TU ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra số 810-QĐ/BNCTW ngày 18/7/2023 của Ban Nội chính Trung ương
5254/KH-UBND 16/07/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lã
5276/KH-UBND 16/07/2024 Tổ chức các hoạt động viếng hương và thăm các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) tại các địa phương: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức
5231/KH-UBND 15/07/2024 Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của các địa phương qua thực tiễn làm việc tại các Sở, Ban, ngành theo Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5249/KH-UBND 15/07/2024 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2025
105/KH-BCĐ 11/07/2024 Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
5133/KH-UBND 10/07/2024 Tổ chức các hoạt động viếng hương và thăm các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
4931/KH-UBND 03/07/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 05/6/2024 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
4948/KH-UBND 03/07/2024 KH - Cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024!
102/KH-BCĐ 02/07/2024 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2024 theo Quyết định số 58/QĐ-UBQGCĐS ngày 19/4/2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
4900/KH-UBND 02/07/2024 Kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
4840/KH-UBND 01/07/2024 Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Trại hè Việt Nam 2024”
4800/KH-UBND 28/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các chủ doanh nghiệp, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024
4821/KH-UBND 28/06/2024 Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
101/KH-BTC 27/06/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025)
4737/KH-UBND 27/06/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 417-KH/TU ngày 09/5/2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ b
4770/KH-UBND 27/06/2024 Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024 và những năm tiếp theo
4696/KH-UBND 26/06/2024 Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2024
4691/KH-UBND 25/06/2024 Kế hoạch Tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030
4617/KH-UBND 24/06/2024 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4659/KH-UBND 24/06/2024 Xây dựng thí điểm Mô hình Tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2025
4660/KH-UBND 24/06/2024 Triển khai thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo QĐ 1692/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4523/KH-UBND 20/06/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
4453/KH-UBND 18/06/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 398-KH/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước
4458/KH-UBND 18/06/2024 Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024)
4484/KH-UBND 18/06/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 426-KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Nghị Quyết số 52/NQ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ
4486/KH-UBND 18/06/2024 Tổ chức cuộc thi ‘‘Vườn - Tường - Đường đẹp’’, ‘‘Mô hình phát triển sản xuất hiệu quả’’, “Cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn’’, ‘‘Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi’’ và ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025
4374/KH-UBND 14/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới
93/KH-BTC 14/06/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2024)
94/KH-BVSTBPN 14/06/2024 Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
4342/KH-UBND 13/06/2024 Đi thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024)
4308/KH-UBND 12/06/2024 Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức tham gia năm 2024
4231/KH-UBND 11/06/2024 Tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2024
4271/KH-UBND 11/06/2024 Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Quảng Nam năm 2024
4165/KH-UBND 07/06/2024 Kế hoạch bảm bảo các điều kiện cho Đội tuyển “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” của tỉnh Quảng Nam tham gia Hội thi toàn quốc năm 2024
4170/KH-UBND 07/06/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của L
89/KH-TBATANM 07/06/2024 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng
90/KH-BCĐ 07/06/2024 Tổ chức hoạt động hè năm 2024
4063/KH-UBND 05/06/2024 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
87/KH-BCĐ 03/06/2024 Tổ chức hoạt động hè năm 2024
4006/KH-UBND 31/05/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3936/KH-UBND 30/05/2024 Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024
3940/KH-UBND 30/05/2024 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2024.
3890/KH-UBND 29/05/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3901/KH-UBND 29/05/2024 Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3844/KH-UBND 28/05/2024 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn